Line 1: Line 1:
 +
[[Category:Magisterský program Aplikovaná informatika]]
 
= Nový Magisterský program Aplikovaná Informatika =  
 
= Nový Magisterský program Aplikovaná Informatika =  
  

Revision as of 19:34, 18 June 2015

Nový Magisterský program Aplikovaná Informatika

Prečítajte si Popis magisterského programu Aplikovaná informatika

Výkonným garantom tohto programu je Prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.


Starý Magisterský program Aplikovaná Informatika

Povinné predmety

2-AIN-921 Projektový seminár (1) Šefránek J., Ďurikovic R. 1/S S2 3 100/0
2-AIN-910 Diplomová práca (1) KAI 2/W D2 3 100/0
2-AIN-922 Projektový seminár (2) Šefránek J., Ďurikovič R. 2/W S2 3 100/0
2-AIN-911 Diplomová práca (2) Samuelčík M. 2/S D2 9 100/0
2-AIN-102 Diskrétne geometrické štruktúry Florek M. 1/W L2 2 100/0
2-MPG-101 Počítačová grafika (1) Ďurikovič R. 1/W L2,P2 5 40/60
1-AIN-360 Základy umelej inteligencie (1) Markošová M. 1/W L2,P2 6 40/60
2-AIN-106 Teória zložitosti Pardubská D. 1/S L3 4 100/0
2-INF-114 Matematická logika Toman E. 1-INF-210! 1/S L4 6 0/100
2-AIN-109 Programovanie paralelných a distribuovaných systémov Gruska D. 1/S L3,P1 4 40/60
2-AIN-201 Matematické modelovanie a počítačová animácia fyzikálnych procesov Ďurikovič R. 2/W L2 2 30/70
2-INF-221 Aproximačné algoritmy Kráľovič Ra. 2-INF-124 2/W L4 6 30/70
2-INF-236 Objektové softwareové inžinierstvo Červenka R. 2-INF-222 and 1-INF-515! 2/S L3 6 20/80
2-AIN-203 Spoločenské a právne aspekty informačných systémov Winczer M. 2/S L2 2 100/0
2-AIN-107 Moderný prístup k webdizajnu Homola, M. 1,2/W L2,P2 4 50/50

Povinne voliteľné predmety
povinný výber: 1 blok (z 2 blokov)

  • Počítačová grafika a videnie, povinný výber: 30 kreditov
2-INF-115 Vybrané kapitoly z geometrie pre grafikov Pílniková J. 1/W L2 3 20/80
2-AIN-123 Počítačové videnie (1) Ftáčnik M. 1/W L2,P2 5 40/60
2-AIN-221 Grafické systémy a normy Ferko A. 1/W L2 3 100/0
2-MPG-102 Počítačová grafika (2) Ďurikovič R. 2-MPG-101! 1/S L2,P2 5 40/60
2-AIN-122 Grafika v reálnom čase Červeňanský M. 2-MPG-101! 1/S L2 3 100/0
2-AIN-126 Kompresia dát Polec J. 1/S L2 3 100/0
2-AIN-222 Aplikácie počítačovej grafiky Ďurikovič R. 2/W S2 3 100/0
2-AIN-233 Aplikácie počítačového videnia Šikudová E. 2/W S2 3 100/0
2-AIN-124 Počítačové videnie (2) Šikudová E. 2-AIN-123! 2/S C4 5 40/60 s
2-MPG-204 Rozpoznávanie obrazcov Ftáčnik M. 2/S L2 3 40/60
  • Umelá inteligencia, povinný výber: 30 kreditov
2-INF-150 Strojové učenie Vinař T., Petrovič P. 1/S L3,P1 6 10/90
2-AIN-135 Úvod do znalostných systémov Guller D. 1/W K2 3 40/60
2-AIN-108 Výpočtová logika Baláž M., Homola M. 1-AIN-411 1/W L2,P2 5 50/50
2-AIN-143 Kvalitatívne modelovanie a simulácia Macko M. 1/S L2,P2 6 40/60
1-AIN-480 Neurónové siete Farkaš I. 1/S L2,P2 6 50/50
2-IKV-133 Základy umelej inteligencie (2) Markošová M. 1-AIN-360 1/S L2,S2 5 50/50
2-AIN-144 Reprezentácia znalostí a inferencia Baláž M., Homola M. 2-AIN-108!, 1-INF-471 1/S L2,P2 6 40/60
2-AIN-501 Metódy v bioinformatike Brejová B., Vinař T. 1-INF-310 1-2/W L2,P2 6 60/40
2-AIN-245 Usudzovanie za prítomnosti neurčitosti Guller D. 2/W C4 6 40/60
2-AIN-246 Multiagentové systémy Lúčny A. 2/S L2,P2 5 50/50

Výberové predmety

2-AIN-161 Aplikovaná numerická matematika Babušíková J. 1/W L2 3 100/0
2-MPG-213 Pokročilé geometrické modelovanie (2) Chalmovianský P. 1/S L2 3 40/60
2-MPG-141 Projektívna geometria Solčan Š. 1-2/W L2 3 100/0
2-MPG-143 Mnohopohľadová geometria Zaťko V. 1-2/S L2 3 100/0
1-INF-695 OpenGL Samuelčík M. 1-2/W C2 3 100/0
2-AIN-262 Vizualizácia informácií Novotný M. 1-2/W L2 3 100/0
2-AIN-263 Fotorealistické zobrazovanie Ďurikovič R. 2-MPG-102 1-2/W L2 3 100/0
2-AIN-264 OpenCV Parulek J. 1-2/W L2 3 100/0
2-AIN-265 Vizualizácia viacrozmerných dát Šrámek M. 1-2/W L2 3 100/0
2-MPG-145 Architektúra grafických zariadení pre PC Bohdal R. 2-2/W C2 3 100/0
2-MPG-203 Výpočtová geometria Chalmovianský P. 2/W C4 5 40/60
2-INF-116 Modelovanie kriviek a plôch Zaťko V. 1/S C4 5 40/60
2-MPG-149 Fraktálne modelovanie Samuelčík M. 1-2/S L2 3 100/0
2-MPG-144 Rozmiestňovanie geometrických útvarov Božek M. 1-2/S L2 3 100/0
2-AIN-270 Spracovanie farebného obrazu Černeková Z. 1-2/S L2 3 100/0
2-AIN-271 Spracovanie medicínskych obrazov Zimányi M. 1-2/S L2 3 100/0 s
2-MPG-150 Automatizované interaktívne projektovanie Bohdal R. 1-2/S C2 3 100/0
2-MPG-152 Virtuálna realita Šperka M. 2/W L2 3 100/0
2-AIN-274 Multimédiá a spracovanie zvuku Lúčan Ľ. 2/S L2 3 100/0
1-AIN-655 Heuristické metódy Ftáčnik M. 1-2/W C2 3 100/0
2-AIN-172 UNIX pre používateľov Vittek M. 1-2/W L2 3 100/0 s
2-AIN-173 GNU Linux Šrámek M. 1/W L2 3 100/0
2-AIN-174 Pokročilé C++ Vittek M. 1/S L2 3 30/70
2-AIN-181 Evolučné algoritmy Markošová M. 1/S C2 3 40/60
2-IKV-265 Rozpoznávanie reči Nagy M. 1/W L2,P2 5 30/70
2-AIN-184 Logiky pre umelú inteligenciu Šefránek J. 1/S C2 3 40/60
2-AIN-185 Formálne metódy tvorby softvéru Gruska D. 1/S L3,P1 6 40/60
1-MXX-407 Mozog a myseľ Rybár J. 1-3/W C2 3 50/50
1-MXX-406 Jazyk a kognícia Rybár J. 1-3/S C2 3 50/50
2-AIN-281 Výpočtová a kognitívna lingvistika Takáč M. 1-2/S C2 3 40/60 s
2-AIN-282 Kvantové algoritmy a automaty Gruska J. 1-2/W C2 3 40/60
2-AIN-283 Tvorba kritických aplikácií Gruska D. 2/W C4 6 40/60
2-AIN-503 Seminár z bioinformatiky (1) Brejová B. 1-2/W S2 1 100/0
2-AIN-502 Základy programovania pre študentov biológie KAI 1/S L2 2 60/40 s
2-AIN-504 Seminár z bioinformatiky (2) Vinař T. 1-2/S S2 1 100/0
2-IKV-167 Praktický seminár robotiky Petrovič Pa. 1/S S2 3 100/0
2-IKV-232 Kognitívna sémantika a kognitívna teória reprezentácie Takáč M., Retová D. * 1/W L2,S2 5 50/50
2-IKV-136 Výpočtová kognitívna neuroveda Farkaš I. 2/S L2,P2 5 70/30
2-AIN-188 Životný cyklus informačných systémov Petrovič P. 2/S S2 2 100/0