Line 83: Line 83:
 
|2-AIN-108||[[Computational Logic|Výpočtová logika]]||[[Martin Balaz|Baláž M.]], [[Martin Homola|Homola M.]]||1-AIN-411||1/W||L2,P2||5||50/50
 
|2-AIN-108||[[Computational Logic|Výpočtová logika]]||[[Martin Balaz|Baláž M.]], [[Martin Homola|Homola M.]]||1-AIN-411||1/W||L2,P2||5||50/50
 
|-
 
|-
|2-AIN-144||[[Knowledge Representation and Reasoning|Reprezentácia znalostí a inferencia]]||[[Martin Balaz|Baláž M.]], [[Martin Homola|Homola M.]]||2-AIN-108!, 1-INF-471||1/W||L2,P2||6||40/60
+
|2-AIN-144||[[Knowledge Representation and Reasoning|Reprezentácia znalostí a inferencia]]||[[Martin Balaz|Baláž M.]], [[Martin Homola|Homola M.]]||2-AIN-108!, 1-INF-471||1/L||L2,P2||6||40/60
 
|-
 
|-
 
|2-INF-150||[http://www.dai.fmph.uniba.sk/courses/ml/ Strojové učenie]||[[Tomas Vinar|Vinař T.]], [[Pavel Petrovic|Petrovič P.]] || ||1/S ||L3,P1||6||10/90
 
|2-INF-150||[http://www.dai.fmph.uniba.sk/courses/ml/ Strojové učenie]||[[Tomas Vinar|Vinař T.]], [[Pavel Petrovic|Petrovič P.]] || ||1/S ||L3,P1||6||10/90

Revision as of 15:53, 3 September 2012

Magisterský program Aplikovaná Informatika

Prečítajte si Popis magisterského programu Aplikovaná informatika

Výkonným garantom tohto programu je Doc. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.

Povinné predmety

2-AIN-921 Projektový seminár (1) Šefránek J., Ďurikovic R. 1/S S2 3 100/0
2-AIN-910 Diplomová práca (1) KAI 2/W D2 3 100/0
2-AIN-922 Projektový seminár (2) Šefránek J., Ďurikovič R. 2/W S2 3 100/0
2-AIN-911 Diplomová práca (2) Samuelčík M. 2/S D2 9 100/0
2-AIN-102 Diskrétne geometrické štruktúry Florek M. 1/W L2 2 100/0
2-MPG-101 Počítačová grafika (1) Pílniková J. 1/W L2,P2 5 40/60
1-AIN-360 Základy umelej inteligencie (1) Markošová M. 1/W L2,P2 6 40/60
2-AIN-106 Teória zložitosti Pardubská D. 1/S L3 4 100/0
2-INF-114 Matematická logika Toman E. 1-INF-210! 1/S L4 6 0/100
2-AIN-109 Programovanie paralelných a distribuovaných systémov Gruska D. 1/S L3,P1 4 40/60
2-AIN-201 Matematické modelovanie a počítačová animácia fyzikálnych procesov Ďurikovič R. 2/W L2 2 30/70
2-INF-221 Aproximačné algoritmy Kráľovič Ra. 2-INF-124 2/W L4 6 30/70
2-INF-236 Objektové softwareové inžinierstvo Červenka R. 2-INF-222 and 1-INF-515! 2/S L3 6 20/80
2-AIN-203 Spoločenské a právne aspekty informačných systémov Winczer M. 2/S L2 2 100/0
2-AIN-636 Moderný prístup k webdizajnu Homola, M. 1,2/W L2,P2 6 50/50

Povinne voliteľné predmety
povinný výber: 1 blok (z 2 blokov)

  • Počítačová grafika a videnie, povinný výber: 30 kreditov
2-INF-115 Vybrané kapitoly z geometrie pre grafikov Pílniková J. 1/W L2 3 20/80
2-AIN-123 Počítačové videnie (1) Ftáčnik M. 1/W L2,P2 5 40/60
2-AIN-221 Grafické systémy a normy Ferko A. 1/W L2 3 100/0
2-MPG-102 Počítačová grafika (2) Ďurikovič R. 2-MPG-101! 1/S L2,P2 5 40/60
2-AIN-122 Grafika v reálnom čase Červeňanský M. 2-MPG-101! 1/S L2 3 100/0
2-AIN-126 Kompresia dát Polec J. 1/S L2 3 100/0
2-AIN-222 Aplikácie počítačovej grafiky Ďurikovič R. 2/W S2 3 100/0
2-AIN-233 Aplikácie počítačového videnia Šikudová E. 2/W S2 3 100/0
2-AIN-124 Počítačové videnie (2) Šikudová E. 2-AIN-123! 2/S C4 5 40/60 s
2-MPG-204 Rozpoznávanie obrazcov Ftáčnik M. 2/S L2 3 40/60
  • Umelá inteligencia, povinný výber: 30 kreditov
2-AIN-141 Expertné systémy (1) Guller D. 1/W C4 6 40/60
1-AIN-480 Neurónové siete Farkaš I. 1/S L2,P2 6 50/50
2-AIN-143 Kvalitatívne modelovanie a simulácia Macko M. 1/S L2,P2 6 40/60
2-IKV-133 Základy umelej inteligencie (2) Markošová M. 1-AIN-360 1/S L2,S2 5 50/50
2-AIN-108 Výpočtová logika Baláž M., Homola M. 1-AIN-411 1/W L2,P2 5 50/50
2-AIN-144 Reprezentácia znalostí a inferencia Baláž M., Homola M. 2-AIN-108!, 1-INF-471 1/L L2,P2 6 40/60
2-INF-150 Strojové učenie Vinař T., Petrovič P. 1/S L3,P1 6 10/90
2-AIN-241 Expertné systémy (2) Guller D. 2/W L2 3 40/60
2-AIN-244 Seminár z expertných systémov Gyarfas F. 2/W S2 3 50/50
2-AIN-245 Usudzovanie za prítomnosti neurčitosti Guller D. 2/W C4 6 40/60
2-AIN-246 Multiagentové systémy Lúčny A. 2/S L2,P2 5 50/50

Výberové predmety

2-AIN-161 Aplikovaná numerická matematika Babušíková J. 1/W L2 3 100/0
2-MPG-213 Pokročilé geometrické modelovanie (2) Chalmovianský P. 1/S L2 3 40/60
2-MPG-141 Projektívna geometria Solčan Š. 1-2/W L2 3 100/0
2-MPG-143 Mnohopohľadová geometria Zaťko V. 1-2/S L2 3 100/0
1-INF-695 OpenGL Samuelčík M. 1-2/W C2 3 100/0
2-AIN-262 Vizualizácia informácií Novotný M. 1-2/W L2 3 100/0
2-AIN-263 Fotorealistické zobrazovanie Ďurikovič R. 2-MPG-102 1-2/W L2 3 100/0
2-AIN-264 OpenCV Parulek J. 1-2/W L2 3 100/0
2-AIN-265 Vizualizácia viacrozmerných dát Šrámek M. 1-2/W L2 3 100/0
2-MPG-145 Architektúra grafických zariadení pre PC Bohdal R. 2-2/W C2 3 100/0
2-MPG-203 Výpočtová geometria Chalmovianský P. 2/W C4 5 40/60
2-INF-116 Modelovanie kriviek a plôch Zaťko V. 1/S C4 5 40/60
2-MPG-149 Fraktálne modelovanie Samuelčík M. 1-2/S L2 3 100/0
2-MPG-144 Rozmiestňovanie geometrických útvarov Božek M. 1-2/S L2 3 100/0
2-AIN-270 Spracovanie farebného obrazu Černeková Z. 1-2/S L2 3 100/0
2-AIN-271 Spracovanie medicínskych obrazov Zimányi M. 1-2/S L2 3 100/0 s
2-MPG-150 Automatizované interaktívne projektovanie Bohdal R. 1-2/S C2 3 100/0
2-MPG-152 Virtuálna realita Šperka M. 2/W L2 3 100/0
2-AIN-274 Multimédiá a spracovanie zvuku Lúčan Ľ. 2/S L2 3 100/0
1-AIN-655 Heuristické metódy Ftáčnik M. 1-2/W C2 3 100/0
2-AIN-172 UNIX pre používateľov Vittek M. 1-2/W L2 3 100/0 s
2-AIN-173 GNU Linux Šrámek M. 1/W L2 3 100/0
2-AIN-174 Pokročilé C++ Vittek M. 1/S L2 3 30/70
2-AIN-181 Evolučné algoritmy Markošová M. 1/S C2 3 40/60
2-IKV-265 Rozpoznávanie reči Nagy M. 1/W L2,P2 5 30/70
2-AIN-184 Logiky pre umelú inteligenciu Šefránek J. 1/S C2 3 40/60
2-AIN-185 Formálne metódy tvorby softvéru Gruska D. 1/S L3,P1 6 40/60
1-MXX-407 Mozog a myseľ Rybár J. 1-3/W C2 3 50/50
1-MXX-406 Jazyk a kognícia Rybár J. 1-3/S C2 3 50/50
2-AIN-281 Výpočtová a kognitívna lingvistika Takáč M. 1-2/S C2 3 40/60 s
2-AIN-282 Kvantové algoritmy a automaty Gruska J. 1-2/W C2 3 40/60
2-AIN-283 Tvorba kritických aplikácií Gruska D. 2/W C4 6 40/60
2-AIN-284 Seminár z umelej inteligencie (1) Šefránek J. 1-2/W S2 3 100/0
2-AIN-501 Metódy v bioinformatike Brejová B., Vinař T. 1-INF-310 1-2/W L2,P2 6 60/40 s
2-AIN-503 Seminár z bioinformatiky (1) Brejová B. 1-2/W S2 1 100/0
2-AIN-502 Základy programovania pre študentov biológie KAI 1/S L2 2 60/40 s
2-AIN-504 Seminár z bioinformatiky (2) Vinař T. 1-2/S S2 1 100/0
2-IKV-167 Praktický seminár robotiky Petrovič Pa. 1/S S2 3 100/0
2-IKV-232 Kognitívna sémantika a kognitívna teória reprezentácie Takáč M., Retová D. * 1/W L2,S2 5 50/50
2-IKV-136 Výpočtová kognitívna neuroveda Farkaš I. 2/S L2,P2 5 70/30