Line 34: Line 34:
 
<div class="row no-bullets">
 
<div class="row no-bullets">
 
<div class="col-sm-4">
 
<div class="col-sm-4">
== Study Plan ==
+
== Štúdijný plán ==
 
* Courses, blocks, and rules of
 
* Courses, blocks, and rules of
** [https://sluzby.fmph.uniba.sk/infolist/sk/sp_mAIN.html the regular mAIN program]
+
** [https://sluzby.fmph.uniba.sk/infolist/sk/sp_mAIN.html program mAIN (2 roky)]
** [https://sluzby.fmph.uniba.sk/infolist/sk/sp_mAIN-k.html the conversion mAIN/k program]
+
** [https://sluzby.fmph.uniba.sk/infolist/sk/sp_mAIN-k.html konverzný program mAIN/k (3 roky)]
 
=== Termíny ===
 
=== Termíny ===
* [http://zona.fmph.uniba.sk/zapis/#c51434 Enrollment in the academic year 2016/2017]
+
* [http://zona.fmph.uniba.sk/zapis/#c51434 Zápis študentov]
 
</div>
 
</div>
 
<div class="col-sm-4">
 
<div class="col-sm-4">

Revision as of 10:46, 4 June 2018

Magisterský program Aplikovaná informatika

Magisterský študijný program Aplikovaná informatika (mAIN) na FMFI UK poskytuje vzdelanie v študijnom odbore 9.2.9. – aplikovaná informatika na úrovni 2. stupňa vysokoškolského štúdia.

Garant
prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.
Tútori
doc. RNDr. Mária Markošová, PhD.
Všeobecné informácie
O programe Aplikovaná informatika na FMFI UK
Odporúčania pre študentov (výber predmetov, študijné pobyty v zahraničí, diplomové práce)

Štúdijný plán

Termíny

Diplomové práce

Okrem tém, ktoré vypíšu členovia z fakulty, môžete mať – a veľmi to podporujeme – aj tému z externého prostredia. V tom prípade, vám bude ale pridelený oficiálny vedúci z fakulty, aby sme mali prácu čiastočne pod kontrolou, vo vašom záujme. Ak máte tému z externého prostredia, kontaktujte garanta a dohodnite sa s ním na ďalšom postupe.

Termíny

Pozri Termíny záverečných prác

Štátne skúšky

Termíny

Pozri: Termíny štátnych skúšok