Line 38: Line 38:
 
** [https://sluzby.fmph.uniba.sk/infolist/en/sp_mAIN.html the regular mAIN program]
 
** [https://sluzby.fmph.uniba.sk/infolist/en/sp_mAIN.html the regular mAIN program]
 
** [https://sluzby.fmph.uniba.sk/infolist/en/sp_mAIN-k.html the conversion mAIN/k program]
 
** [https://sluzby.fmph.uniba.sk/infolist/en/sp_mAIN-k.html the conversion mAIN/k program]
=== Dates & Deadlines ===
+
=== Termíny ===
 
* [http://zona.fmph.uniba.sk/zapis/#c51434 Enrollment in the academic year 2016/2017]
 
* [http://zona.fmph.uniba.sk/zapis/#c51434 Enrollment in the academic year 2016/2017]
 
</div>
 
</div>
Line 50: Line 50:
 
** Tomáš Vajda: [http://www.crzp.sk/crzpopacxe/openURL?crzpID=05ccd326-af10-47e9-beb3-22931756a72f&crzpSigla=ukbratislava <cite>GPU implementation of the SPH method of fluid simulation</cite>], 2014 (in Slovak)
 
** Tomáš Vajda: [http://www.crzp.sk/crzpopacxe/openURL?crzpID=05ccd326-af10-47e9-beb3-22931756a72f&crzpSigla=ukbratislava <cite>GPU implementation of the SPH method of fluid simulation</cite>], 2014 (in Slovak)
 
** Ronald Kriek: [http://www.crzp.sk/crzpopacxe/openURL?crzpID=05ccd326-af10-47e9-beb3-22931756a72f&crzpSigla=ukbratislava <cite>A bilattice approach to designing fuzzy expert systems</cite>], 2015 (in English)
 
** Ronald Kriek: [http://www.crzp.sk/crzpopacxe/openURL?crzpID=05ccd326-af10-47e9-beb3-22931756a72f&crzpSigla=ukbratislava <cite>A bilattice approach to designing fuzzy expert systems</cite>], 2015 (in English)
=== Dates & Deadlines ===
+
=== Termíny  ===
 
Pozri [[Important_Dates_for_State_Examinations_and_Final_Theses/sk|Termíny záverečných prác]]
 
Pozri [[Important_Dates_for_State_Examinations_and_Final_Theses/sk|Termíny záverečných prác]]
 
</div>
 
</div>
Line 60: Line 60:
 
** {{Infolist|2-AIN-953|Metódy aplikovanej informatiky}}
 
** {{Infolist|2-AIN-953|Metódy aplikovanej informatiky}}
 
* [[State_examinations_for_Master_program_in_Applied_Informatics|Podrobnosti o&nbsp;obsahu a&nbsp;priebehu štátnych skúšok]]
 
* [[State_examinations_for_Master_program_in_Applied_Informatics|Podrobnosti o&nbsp;obsahu a&nbsp;priebehu štátnych skúšok]]
=== Dates & Deadlines ===
+
=== Termíny ===
 
Pozri: [[Important_Dates_for_State_Examinations_and_Final_Theses/sk|Termíny štátnych skúšok]]
 
Pozri: [[Important_Dates_for_State_Examinations_and_Final_Theses/sk|Termíny štátnych skúšok]]
 
</div>
 
</div>

Revision as of 07:57, 4 June 2018

Magisterský program Aplikovaná informatika

Magisterský študijný program Aplikovaná informatika (mAIN) na FMFI UK poskytuje vzdelanie v študijnom odbore 9.2.9. – aplikovaná informatika na úrovni 2. stupňa vysokoškolského štúdia.

Garant
prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.
Tútori
doc. RNDr. Mária Markošová, PhD.
Všeobecné informácie
O programe Aplikovaná informatika na FMFI UK
Odporúčania pre študentov (výber predmetov, študijné pobyty v zahraničí, diplomové práce)