m
(Aktualne terminy)
Line 20: Line 20:
 
<h2 class="hidden-md hidden-lg hidden-xl" id="Oznamy">Oznamy</h2>
 
<h2 class="hidden-md hidden-lg hidden-xl" id="Oznamy">Oznamy</h2>
 
===Nový predmet ''Dátové sklady''===
 
===Nový predmet ''Dátové sklady''===
V tomto semestri '''otvárame predmet {{Infolist|2-AIN-291|2-AIN-291/15 Dátové sklady}}'''. Do AISu sme ho zaradili až tento týždeň, ale '''bude sa vyučovať už v tomto''' zimnom semestri, takže s ním môžete počítať!
+
V tomto semestri '''otvárame predmet {{Infolist|2-AIN-291|2-AIN-291/15 Dátové sklady}}'''. Do AISu sme ho zaradili až tento týždeň, ale '''bude sa vyučovať už v tomto zimnom semestri''', takže s ním môžete počítať!
  
 
=== Prechod na nový študijný program ===
 
=== Prechod na nový študijný program ===
Line 41: Line 41:
 
* [[How to Find a Thesis Topic|Ako hľadať vedúceho a tému práce]]
 
* [[How to Find a Thesis Topic|Ako hľadať vedúceho a tému práce]]
 
* [[Submitting Diploma and Bachelor Theses|Administratívne požiadavky na odovzdanie prác]]
 
* [[Submitting Diploma and Bachelor Theses|Administratívne požiadavky na odovzdanie prác]]
* [[Project Seminar 1|Projektový seminár (1)]]
+
* [[Course:Project Seminar 1|Projektový seminár (1)]]
* [[Project Seminar 2|Projektový seminár (2)]]
+
* [[Course:Project Seminar 2|Projektový seminár (2)]]
 
=== Termíny ===
 
=== Termíny ===
;16. 12. 2016
+
;15. 10. 2017
 
:Odovzdanie zadaní diplomových prác
 
:Odovzdanie zadaní diplomových prác
;4. 5. 2017
+
;4. 5. 2018
 
:[[Submitting Diploma and Bachelor Theses|Odovzdanie diplomových prác]]
 
:[[Submitting Diploma and Bachelor Theses|Odovzdanie diplomových prác]]
 
</div>
 
</div>
Line 53: Line 53:
 
== Štátne skúšky ==
 
== Štátne skúšky ==
 
* Štúdium programu <abbr title="Magisterský program Aplikovaná informatika">mAIN</abbr> ukončujú štátne skúšky z&nbsp;predmetov:
 
* Štúdium programu <abbr title="Magisterský program Aplikovaná informatika">mAIN</abbr> ukončujú štátne skúšky z&nbsp;predmetov:
** [https://sluzby.fmph.uniba.sk/infolist/sk/2-AIN-991.html Obhajoba diplomovej práce]
+
** {{Infolist|2-AIN-991|Obhajoba diplomovej práce}}
** [https://sluzby.fmph.uniba.sk/infolist/sk/2-AIN-953.html Metódy aplikovanej informatiky]
+
** {{Infolist|2-AIN-953|Metódy aplikovanej informatiky}}
 
* [[State_examinations_for_Master_program_in_Applied_Informatics|Podrobnosti o&nbsp;obsahu a&nbsp;priebehu štátnych skúšok]]
 
* [[State_examinations_for_Master_program_in_Applied_Informatics|Podrobnosti o&nbsp;obsahu a&nbsp;priebehu štátnych skúšok]]
 
=== Termíny ===
 
=== Termíny ===
;28. 4. 2017
+
;29. 4. 2018
 
:Podanie prihlášok na štátne skúšky
 
:Podanie prihlášok na štátne skúšky
;5. 6. – 23. 6. 2017
+
;5. 6. – 15. 6. 2018
 
:Riadny termín štátnych skúšok  
 
:Riadny termín štátnych skúšok  
;21. 8. – 31. 8.  2017
+
;20. 8. – 31. 8.  2018
 
:Opravný a náhradný termín štátnych skúšok  
 
:Opravný a náhradný termín štátnych skúšok  
 
</div>
 
</div>

Revision as of 13:52, 25 September 2017

Magisterský program Aplikovaná informatika

Magisterský študijný program Aplikovaná informatika (mAIN) na FMFI UK poskytuje vzdelanie v študijnom odbore 9.2.9. – aplikovaná informatika na úrovni 2. stupňa vysokoškolského štúdia.

Garant
prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.
Všeobecné informácie
O programe Aplikovaná informatika na FMFI UK
Odporúčania pre študentov (výber predmetov, študijné pobyty v zahraničí, diplomové práce)

Nový predmet Dátové sklady

V tomto semestri otvárame predmet 2-AIN-291/15 Dátové sklady. Do AISu sme ho zaradili až tento týždeň, ale bude sa vyučovať už v tomto zimnom semestri, takže s ním môžete počítať!

Prechod na nový študijný program

Od akademického roku 2015/2016 prebieha štúdium podľa novoakreditovaného študijného programu mAIN. Pokračujúci študenti musia zohľadniť povinnosti pri prechode na nový študijný program.

Študijný plán

Termíny

Štátne skúšky

Termíny

29. 4. 2018
Podanie prihlášok na štátne skúšky
5. 6. – 15. 6. 2018
Riadny termín štátnych skúšok
20. 8. – 31. 8. 2018
Opravný a náhradný termín štátnych skúšok

Študijný program platný do roku 2014/2015

Predchádzajúci študijný program mAIN platný v akad. rokoch 2010/2011 až 2014/2015