m (Fix liniek)
(Nova verzia podobne ako pre bakalarsky program)
Line 1: Line 1:
 +
{{DISPLAYTITLE:Magisterský program Aplikovaná informatika}}
 
[[Category:Magisterský program Aplikovaná informatika]]
 
[[Category:Magisterský program Aplikovaná informatika]]
= Nový Magisterský program Aplikovaná Informatika =  
+
= Magisterský program Aplikovaná informatika =
  
Prečítajte si [[Description of Master Program in Applied Informatics|Popis magisterského programu Aplikovaná informatika]]
+
<div class="row">
 +
{{Column
 +
|width = 6
 +
|class = col-sm-6
 +
|column-content =
 +
Magisterský študijný program Aplikovaná informatika (<abbr title="Magisterský program Aplikovaná informatika">mAIN</abbr>) na FMFI UK poskytuje vzdelanie v&nbsp;študijnom odbore [https://www.portalvs.sk/sk/studijne-odbory/zobrazit/351 9.2.9. – aplikovaná informatika] na úrovni 2.&nbsp;stupňa vysokoškolského štúdia.
  
Garantom tohto programu je [http://www.sccg.sk/~durikovic Prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.]
+
;Garant
 +
:[[Roman Durikovic|prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.]]
 +
;Všeobecné informácie
 +
:[http://fmph.uniba.sk/studium/magisterske-studium/aplikovana-informatika/ O programe Aplikovaná informatika na FMFI UK]
 +
:[[Recommendations_for_students_of_Master_program_in_Applied_Informatics|Odporúčania pre študentov]] (výber predmetov, študijné pobyty v zahraničí, bakalárske práce)
 +
}}
 +
{{Column
 +
|width = 6
 +
|class = col-sm-6
 +
|column-content =
 +
<h2 class="hidden" id="Oznamy">Oznamy</h2>
 +
=== Prechod na nový študijný program ===
 +
Od akademického roku 2015/2016 prebieha štúdium podľa [https://sluzby.fmph.uniba.sk/infolist/sk/sp_mAIN.html novoakreditovaného študijného programu <abbr title="Magisterský program Aplikovaná informatika">mAIN</abbr>].
 +
Pokračujúci študenti musia zohľadniť povinnosti pri prechode na nový študijný program.
 +
}}
 +
</div>
 +
<div class="row no-bullets">
 +
<div class="col-sm-4">
 +
== Študijný plán ==
 +
* Predmety, bloky a pravidlá
 +
** [https://sluzby.fmph.uniba.sk/infolist/sk/sp_mAIN.html  programu mAIN]
 +
** [https://sluzby.fmph.uniba.sk/infolist/sk/sp_mAIN-k.html konverzného programu mAIN/k]
 +
=== Termíny ===
 +
* [http://zona.fmph.uniba.sk/zapis/#c51434 Zápis v akademickom roku 2016/2017]
 +
</div>
 +
<div class="col-sm-4">
 +
== Záverečné práce ==
 +
* [[How to Find a Thesis Topic|Ako hľadať vedúceho a tému práce]]
 +
* [[Submitting Diploma and Bachelor Theses|Administratívne požiadavky na odovzdanie prác]]
 +
=== Termíny ===
 +
;16. 12. 2016
 +
:Odovzdanie zadaní diplomových prác
 +
;4. 5. 2017
 +
:[[Submitting Diploma and Bachelor Theses|Odovzdanie diplomových prác]]
 +
</div>
 +
<div class="col-sm-4">
  
* Študijný plán: [[media:mAIN.pdf|mAIN.pdf]]
+
== Štátne skúšky ==
 +
* Štúdium programu <abbr title="Magisterský program Aplikovaná informatika">mAIN</abbr> ukončujú štátne skúšky z&nbsp;predmetov:
 +
** [https://sluzby.fmph.uniba.sk/infolist/sk/2-AIN-991.html Obhajoba diplomovej práce]
 +
** [https://sluzby.fmph.uniba.sk/infolist/sk/2-AIN-953.html Metódy aplikovanej informatiky]
 +
* [[State_examinations_for_Master_program_in_Applied_Informatics|Podrobnosti o&nbsp;obsahu a&nbsp;priebehu štátnych skúšok]]
 +
=== Termíny ===
 +
;28. 4. 2017
 +
:Podanie prihlášok na štátne skúšky
 +
;5. 6. – 23. 6. 2017
 +
:Riadny termín štátnych skúšok
 +
;21. 8. – 31. 8.  2017
 +
:Opravný a náhradný termín štátnych skúšok
 +
</div>
 +
</div>
  
 +
== Študijný program platný do roku 2014/2015 ==
  
= Starý Magisterský program Aplikovaná Informatika =
+
Predchádzajúci [[Master program in Applied Informatics 2010--2015|študijný program <abbr title="Magisterský program Aplikovaná informatika">mAIN</abbr> platný v akad. rokoch 2010/2011 až 2014/2015]]
'''Povinné predmety'''
+
  
{| border="1" cellpadding="2" style="border-collapse:collapse;font-size:8pt;"
+
__NOTOC__
|-
+
|-
+
|2-AIN-921||[[Project Seminar 1|Projektový seminár (1)]]||[[Jan Sefranek|Šefránek J.]], [[Roman Durikovic|Ďurikovic R.]] || ||1/S ||S2||3||100/0
+
|-
+
|2-AIN-910||[[Diploma Thesis 1|Diplomová práca (1)]]||[http://dai.fmph.uniba.sk/ KAI] || ||2/W ||D2||3||100/0
+
|-
+
|2-AIN-922||[[Project Seminar 2|Projektový seminár (2)]]||[[Jan Sefranek|Šefránek J.]], [[Roman Durikovic|Ďurikovič R.]] || ||2/W ||S2||3||100/0
+
|-
+
|2-AIN-911||[[Diploma Thesis 2|Diplomová práca (2)]]||[[Milan Samuelcik|Samuelčík M.]] || ||2/S ||D2||9||100/0
+
|-
+
|2-AIN-102||[[Discrete Geometric Structures|Diskrétne geometrické štruktúry]]||[[Martin Florek|Florek M.]] || ||1/W ||L2||2||100/0
+
|-
+
|2-MPG-101||[[CG1_2013/en|Počítačová grafika (1)]]||[[Roman Durikovic|Ďurikovič R.]] || ||1/W ||L2,P2||5||40/60
+
|-
+
|1-AIN-360||[[Fundamentals of Artificial Intelligence 1|Základy umelej inteligencie (1)]]||[[Maria Markosova|Markošová M.]] || ||1/W ||L2,P2||6||40/60
+
|-
+
|2-AIN-106||[[Complexity Theory|Teória zložitosti]]||[http://www.dcs.fmph.uniba.sk/~pardubska/ Pardubská D.] || ||1/S ||L3||4||100/0
+
|-
+
|2-INF-114||Matematická logika||Toman E. ||1-INF-210!||1/S||L4||6||0/100
+
|-
+
|2-AIN-109||[[Programming of Parallel and Distributed Systems|Programovanie paralelných a distribuovaných systémov]]||[[Damas Gruska|Gruska D.]] || ||1/S ||L3,P1||4||40/60
+
|-
+
|2-AIN-201||[[Physical-based Animations and Mathematical Modeling|Matematické modelovanie a počítačová animácia fyzikálnych procesov]]||[[Roman Durikovic|Ďurikovič R.]] || ||2/W ||L2||2||30/70
+
|-
+
|2-INF-221||Aproximačné algoritmy||[http://www.dcs.fmph.uniba.sk/~kralovic/ Kráľovič Ra.] ||2-INF-124||2/W||L4||6||30/70
+
|-
+
|2-INF-236||Objektové softwareové inžinierstvo||Červenka R. ||2-INF-222 and 1-INF-515!||2/S||L3||6||20/80
+
|-
+
|2-AIN-203||[[Social and Legal Aspects of Information Systems|Spoločenské a právne aspekty informačných systémov]]||[http://www.edi.fmph.uniba.sk/winczer Winczer M.] || ||2/S ||L2||2||100/0
+
|-
+
|2-AIN-107||[[Modern Approaches to Web Design|Moderný prístup k webdizajnu]]||[[Martin Homola|Homola, M.]] || ||1,2/W ||L2,P2||4||50/50
+
|}
+
 
+
 
+
'''Povinne voliteľné predmety'''<br>
+
''povinný výber: 1 blok (z 2 blokov)''
+
 
+
* Počítačová grafika a videnie, ''povinný výber: 30 kreditov''
+
 
+
{| border="1" cellpadding="2" style="border-collapse:collapse;font-size:8pt;"
+
|-
+
|2-INF-115||Vybrané kapitoly z geometrie pre grafikov||[http://fractal.dam.fmph.uniba.sk/~pilnikova/ Pílniková J.] || ||1/W ||L2||3||20/80
+
|-
+
|2-AIN-123||[[Computer Vision 1|Počítačové videnie (1)]]||[[Milan Ftacnik|Ftáčnik M.]] || ||1/W ||L2,P2||5||40/60
+
|-
+
|2-AIN-221||[[Graphics Systems and Standards|Grafické systémy a normy]]||[http://www.sccg.sk/~ferko/ Ferko A.] || ||1/W ||L2||3||100/0
+
|-
+
|2-MPG-102||[[Computer_Graphics_2/sk|Počítačová grafika (2)]]||[[Roman Durikovic|Ďurikovič R.]] ||2-MPG-101!||1/S||L2,P2||5||40/60
+
|-
+
|2-AIN-122||[[Real Time Graphics|Grafika v reálnom čase]]||[http://www.sccg.sk/~cervenansky/ Červeňanský M.] ||2-MPG-101!||1/S||L2||3||100/0
+
|-
+
|2-AIN-126||[[Data Compression|Kompresia dát]]||Polec J. || ||1/S ||L2||3||100/0
+
|-
+
|2-AIN-222||[[Computer Graphics Applications|Aplikácie počítačovej grafiky]]||[[Roman Durikovic|Ďurikovič R.]] || ||2/W ||S2||3||100/0
+
|-
+
|2-AIN-233||[[Computer Vision Applications|Aplikácie počítačového videnia]]||[[Elena Sikudova|Šikudová E.]] || ||2/W ||S2||3||100/0
+
|-
+
|2-AIN-124||[[Computer Vision 2|Počítačové videnie (2)]]||[[Elena Sikudova|Šikudová E.]] ||2-AIN-123!||2/S||C4||5||40/60&nbsp;s
+
|-
+
|2-MPG-204||Rozpoznávanie obrazcov||[[Milan Ftacnik|Ftáčnik M.]] || ||2/S ||L2||3||40/60
+
|}
+
 
+
* Umelá inteligencia, ''povinný výber: 30 kreditov''
+
 
+
{| border="1" cellpadding="2" style="border-collapse:collapse;font-size:8pt;"
+
|-
+
|2-INF-150||[http://www.dai.fmph.uniba.sk/courses/ml/ Strojové učenie]||[[Tomas Vinar|Vinař T.]], [[Pavel Petrovic|Petrovič P.]] || ||1/S ||L3,P1||6||10/90
+
|-
+
|2-AIN-135||[[Introduction to Knowledge-based Systems|Úvod do znalostných systémov]]||[[Dusan Guller|Guller D.]] || ||1/W ||K2||3||40/60
+
|-
+
|2-AIN-108||[[Computational Logic|Výpočtová logika]]||[[Martin Balaz|Baláž M.]], [[Martin Homola|Homola M.]]||1-AIN-411||1/W||L2,P2||5||50/50
+
|-
+
|2-AIN-143||[[Qualitative Modelling and Simulation|Kvalitatívne modelovanie a simulácia]]||[[Martin Macko|Macko M.]] || ||1/S ||L2,P2||6||40/60
+
|-
+
|1-AIN-480||[[Neural Networks|Neurónové siete]]||[[Igor Farkas|Farkaš I.]] || ||1/S ||L2,P2||6||50/50
+
|-
+
|2-IKV-133||[[Fundamentals of Artificial Intelligence 2|Základy umelej inteligencie (2)]]||[[Maria Markosova|Markošová M.]] ||1-AIN-360||1/S||L2,S2||5||50/50
+
|-
+
|2-AIN-144||[[Knowledge Representation and Reasoning|Reprezentácia znalostí a inferencia]]||[[Martin Balaz|Baláž M.]], [[Martin Homola|Homola M.]]||2-AIN-108!, 1-INF-471||1/S||L2,P2||6||40/60
+
|-
+
|2-AIN-501||[[Methods in Bioinformatics|Metódy v bioinformatike]]||[[Brona Brejova|Brejová B.]], [[Tomas Vinar|Vinař T.]] ||1-INF-310||1-2/W||L2,P2||6||60/40
+
|-
+
|2-AIN-245||[[Judgement Involving Uncertainty|Usudzovanie za prítomnosti neurčitosti]]||[[Dusan Guller|Guller D.]] || ||2/W ||C4||6||40/60
+
|-
+
|2-AIN-246||[[Multiagent Systems|Multiagentové systémy]]||[[Andrej Lucny|Lúčny A.]] || ||2/S ||L2,P2||5||50/50
+
|}
+
 
+
 
+
'''Výberové predmety'''
+
 
+
{| border="1" cellpadding="2" style="border-collapse:collapse;font-size:8pt;"
+
|-
+
|2-AIN-161||[[Applied Numerical Mathematics|Aplikovaná numerická matematika]]||Babušíková J. || ||1/W ||L2||3||100/0
+
|-
+
|2-MPG-213||Pokročilé geometrické modelovanie (2)||Chalmovianský P. || ||1/S ||L2||3||40/60
+
|-
+
|2-MPG-141||Projektívna geometria||Solčan Š. || ||1-2/W ||L2||3||100/0
+
|-
+
|2-MPG-143||Mnohopohľadová geometria||Zaťko V. || ||1-2/S ||L2||3||100/0
+
|-
+
|1-INF-695||[http://fractal.dam.fmph.uniba.sk/~samuelcik/opengl.html OpenGL]||[http://fractal.dam.fmph.uniba.sk/~samuelcik/ Samuelčík M.] || ||1-2/W ||C2||3||100/0
+
|-
+
|2-AIN-262||[[Information Visualisation|Vizualizácia informácií]]||Novotný M. || ||1-2/W ||L2||3||100/0
+
|-
+
|2-AIN-263||[[Photorealism|Fotorealistické zobrazovanie]]||[[Roman Durikovic|Ďurikovič R.]]||2-MPG-102||1-2/W||L2||3||100/0
+
|-
+
|2-AIN-264||[[OpenCV]]||[http://fractal.dam.fmph.uniba.sk/~parulek/ Parulek J.] || ||1-2/W ||L2||3||100/0
+
|-
+
|2-AIN-265||[[Multidimensional Data Visualisation|Vizualizácia viacrozmerných dát]]||Šrámek M. || ||1-2/W ||L2||3||100/0
+
|-
+
|2-MPG-145||Architektúra grafických zariadení pre PC||Bohdal R. || ||2-2/W ||C2||3||100/0
+
|-
+
|2-MPG-203||Výpočtová geometria||Chalmovianský P. || ||2/W ||C4||5||40/60
+
|-
+
|2-INF-116||Modelovanie kriviek a plôch||Zaťko V. || ||1/S ||C4||5||40/60
+
|-
+
|2-MPG-149||[http://fractal.dam.fmph.uniba.sk/~samuelcik/fractal.html Fraktálne modelovanie]||[http://fractal.dam.fmph.uniba.sk/~samuelcik Samuelčík M.] || ||1-2/S ||L2||3||100/0
+
|-
+
|2-MPG-144||Rozmiestňovanie geometrických útvarov||Božek M. || ||1-2/S ||L2||3||100/0
+
|-
+
|2-AIN-270||[[Colour Image Processing|Spracovanie farebného obrazu]]||[[Zuzana Cernekova|Černeková Z.]] || ||1-2/S ||L2||3||100/0
+
|-
+
|2-AIN-271||[[Image Processing for Medicine|Spracovanie medicínskych obrazov]]||[http://www.sccg.sk/~zimanyi/ Zimányi M.] || ||1-2/S ||L2||3||100/0&nbsp;s
+
|-
+
|2-MPG-150||Automatizované interaktívne projektovanie||Bohdal R. || ||1-2/S ||C2||3||100/0
+
|-
+
|2-MPG-152||Virtuálna realita||Šperka M. || ||2/W ||L2||3||100/0
+
|-
+
|2-AIN-274||[[Multimedia and Sound Processing|Multimédiá a spracovanie zvuku]]||[[Lubomir Lucan|Lúčan Ľ.]] || ||2/S ||L2||3||100/0
+
|-
+
|1-AIN-655||[[Heuristic Methods|Heuristické metódy]]||[[Milan Ftacnik|Ftáčnik M.]] || ||1-2/W ||C2||3||100/0
+
|-
+
|2-AIN-172||[[UNIX for Users|UNIX pre používateľov]]||[[Marian Vittek|Vittek M.]] || ||1-2/W ||L2||3||100/0&nbsp;s
+
|-
+
|2-AIN-173||[[GNU Linux]]||Šrámek M. || ||1/W ||L2||3||100/0
+
|-
+
|2-AIN-174||[[Advanced C++|Pokročilé C++]]||[[Marian Vittek|Vittek M.]] || ||1/S ||L2||3||30/70
+
|-
+
|2-AIN-181||[[Evolutionary Algorithms|Evolučné algoritmy]]||[[Maria Markosova|Markošová M.]] || ||1/S ||C2||3||40/60
+
|-
+
|2-IKV-265||[[Speech Recognition|Rozpoznávanie reči]]||[[Marek Nagy|Nagy M.]] || ||1/W ||L2,P2||5||30/70
+
|-
+
|2-AIN-184||[[Logic for Artificial Intelligence|Logiky pre umelú inteligenciu]]||[[Jan Sefranek|Šefránek J.]] || ||1/S ||C2||3||40/60
+
|-
+
|2-AIN-185||[[Formal Methods of Software Development|Formálne metódy tvorby softvéru]]||[[Damas Gruska|Gruska D. ]]|| ||1/S ||L3,P1||6||40/60
+
|-
+
|1-MXX-407||[[Brain and mind|Mozog a myseľ]]||[[Jan Rybar|Rybár J.]] || ||1-3/W ||C2||3||50/50
+
|-
+
|1-MXX-406||[[Language and Cognition|Jazyk a kognícia]]||[[Jan Rybar|Rybár J.]] || ||1-3/S ||C2||3||50/50
+
|-
+
|2-AIN-281||[[Computational and Cognitive Linguistics|Výpočtová a kognitívna lingvistika]]||[[Martin Takac|Takáč M.]] || ||1-2/S ||C2||3||40/60&nbsp;s
+
|-
+
|2-AIN-282||[[Quantum Algorithms and Automata|Kvantové algoritmy a automaty]]||[[Jozef Gruska|Gruska J.]] || ||1-2/W ||C2||3||40/60
+
|-
+
|2-AIN-283||[[Development of Critical Applications|Tvorba kritických aplikácií]]||[[Damas Gruska|Gruska D.]] || ||2/W ||C4||6||40/60
+
|-
+
|2-AIN-503||[[Seminar in Bioinformatics 1|Seminár z bioinformatiky (1)]]||[[Brona Brejova|Brejová B.]] || ||1-2/W||S2||1||100/0
+
|-
+
|2-AIN-502||[[Fundamentals of Programming for Biology Students|Základy programovania pre študentov biológie]]||[http://dai.fmph.uniba.sk/ KAI] || ||1/S ||L2||2||60/40&nbsp;s
+
|-
+
|2-AIN-504||[[Seminar in Bioinformatics 2|Seminár z bioinformatiky (2)]]||[[Tomas Vinar|Vinař T.]] || ||1-2/S ||S2||1||100/0
+
|-
+
|2-IKV-167||[[Practical Classes in Robotics|Praktický seminár robotiky]]||[[Pavel Petrovic|Petrovič Pa.]] || ||1/S ||S2||3||100/0
+
|-
+
|2-IKV-232||[[Cognitive Semantics and Cognitive Theory of Representation| Kognitívna sémantika a kognitívna teória reprezentácie]]||[[Martin Takac|Takáč M., Retová D.]] *|| ||1/W ||L2,S2||5||50/50
+
|-
+
|2-IKV-136||[[Computational Cognitive Neuroscience|Výpočtová kognitívna neuroveda]]||[[Igor Farkas|Farkaš I.]] || ||2/S ||L2,P2||5||70/30
+
|-
+
|2-AIN-188||[[Information Systems Lifecycle|Životný cyklus informačných systémov]]||[[Pavel Petrovic|Petrovič P.]] || ||2/S ||S2||2||100/0
+
|}
+

Revision as of 23:51, 6 September 2016

Magisterský program Aplikovaná informatika

Magisterský študijný program Aplikovaná informatika (mAIN) na FMFI UK poskytuje vzdelanie v študijnom odbore 9.2.9. – aplikovaná informatika na úrovni 2. stupňa vysokoškolského štúdia.

Garant
prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.
Všeobecné informácie
O programe Aplikovaná informatika na FMFI UK
Odporúčania pre študentov (výber predmetov, študijné pobyty v zahraničí, bakalárske práce)

Prechod na nový študijný program

Od akademického roku 2015/2016 prebieha štúdium podľa novoakreditovaného študijného programu mAIN. Pokračujúci študenti musia zohľadniť povinnosti pri prechode na nový študijný program.

Študijný plán

Termíny

Záverečné práce

Termíny

16. 12. 2016
Odovzdanie zadaní diplomových prác
4. 5. 2017
Odovzdanie diplomových prác

Štátne skúšky

Termíny

28. 4. 2017
Podanie prihlášok na štátne skúšky
5. 6. – 23. 6. 2017
Riadny termín štátnych skúšok
21. 8. – 31. 8. 2017
Opravný a náhradný termín štátnych skúšok

Študijný program platný do roku 2014/2015

Predchádzajúci študijný program mAIN platný v akad. rokoch 2010/2011 až 2014/2015