(2 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 24: Line 24:
 
<h2 class="hidden" id="News">News</h2>
 
<h2 class="hidden" id="News">News</h2>
 
=== Prihlásenie sa na štúdium ===
 
=== Prihlásenie sa na štúdium ===
Termín podania prihlášok uchádzačov o magisterské štúdium na FMFI UK je '''30. 4. 2019'''.<br>
+
Termín podania prihlášok uchádzačov o magisterské štúdium na FMFI UK.<br>
 
[https://fmph.uniba.sk/studium/prijimacie-konanie/magisterske-studium/ Prihlásenie sa na magisterské štúdium >]
 
[https://fmph.uniba.sk/studium/prijimacie-konanie/magisterske-studium/ Prihlásenie sa na magisterské štúdium >]
  
 
=== Nový predmet ''Architektúry softvérových systémov'' ===
 
=== Nový predmet ''Architektúry softvérových systémov'' ===
V akad. roku 2020/21 otvárame predmet v bloku
+
V akad. roku 2021/22 otvárame predmet v bloku
S3 doc. Ing. [[Ivan Polasek|Ivan Polášek]], PhD. [[Course:ASwS|Architektúry softvérových systémov]]
+
S3 doc. Ing. [[Ivan Polasek|Ivan Polášek]], PhD. [[Course:ASwS|Architektúry softvérových systémov]],  RNDr. [[Lubor Sesera|Ľubor Šešera]], PhD.  [[Course:ASwS|Aplikačné architektúry]]
a výberové predmety {{Infolist|2-AIN-269|2-AIN-269/19 Praktikum z neurónových sietí pre počítačové videnie}}
+
a výberové predmety {{Infolist|2-AIN-269|2-AIN-269/19 Praktikum z neurónových sietí pre počítačové videnie}}.
a {{Infolist|2-AIN-291|2-AIN-291/15 Dátové sklady}}.
+
 
<!--
 
<!--
 
=== Prechod na nový študijný program ===
 
=== Prechod na nový študijný program ===

Latest revision as of 10:37, 31 August 2021

Magisterský program Aplikovaná informatika

Magisterský študijný program Aplikovaná informatika (mAIN) na FMFI UK poskytuje vzdelanie v študijnom odbore 9.2.9. – aplikovaná informatika na úrovni 2. stupňa vysokoškolského štúdia.

Garant
prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.
Tútori
doc. RNDr. Mária Markošová, PhD.
Všeobecné informácie
O programe Aplikovaná informatika na FMFI UK
O magisterskom štúdiu na FMFI UK

Prihlásenie sa na štúdium

Termín podania prihlášok uchádzačov o magisterské štúdium na FMFI UK.
Prihlásenie sa na magisterské štúdium >

Nový predmet Architektúry softvérových systémov

V akad. roku 2021/22 otvárame predmet v bloku S3 doc. Ing. Ivan Polášek, PhD. Architektúry softvérových systémov, RNDr. Ľubor Šešera, PhD. Aplikačné architektúry a výberové predmety 2-AIN-269/19 Praktikum z neurónových sietí pre počítačové videnie.

Diplomové práce

  • Ako hľadať vedúceho a tému práce
  • Témy z externého prostredia veľmi podporujeme. Ak máte takúto tému, kontaktujte garanta a dohodnite sa s ním na ďalšom postupe. Vo vašom záujme vám pridelí oficiálneho vedúceho z fakulty.

Prezentácie tém diplomových prác budú tu Prezentované témy.

Ocenené diplomovky