(32 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 16: Line 16:
 
;Všeobecné informácie
 
;Všeobecné informácie
 
:[http://fmph.uniba.sk/studium/magisterske-studium/aplikovana-informatika/ O programe Aplikovaná informatika na FMFI UK]
 
:[http://fmph.uniba.sk/studium/magisterske-studium/aplikovana-informatika/ O programe Aplikovaná informatika na FMFI UK]
:[[Recommendations_for_students_of_Master_program_in_Applied_Informatics|Odporúčania pre študentov]] (výber predmetov, študijné pobyty v zahraničí, diplomové práce)
+
:[https://fmph.uniba.sk/studium/magisterske-studium/ O magisterskom štúdiu na FMFI UK]
 
}}
 
}}
 
{{Column
 
{{Column
Line 23: Line 23:
 
|column-content =
 
|column-content =
 
<h2 class="hidden" id="News">News</h2>
 
<h2 class="hidden" id="News">News</h2>
=== Transition to the New Study Program ===
+
=== Prihlásenie sa na štúdium ===
A [https://sluzby.fmph.uniba.sk/infolist/en/sp_mAIN.html newly accredited <abbr title="Master program in Applied Informatics">mAIN</abbr> study program]
+
Termín podania prihlášok uchádzačov o magisterské štúdium na FMFI UK.<br>
is effective starting the academic year 2015/2016.
+
[https://fmph.uniba.sk/studium/prijimacie-konanie/magisterske-studium/ Prihlásenie sa na magisterské štúdium >]
Students continuing their study from earlier years must observe
+
 
the transition requirements.
+
=== Nový predmet ''Architektúry softvérových systémov'' ===
 +
V akad. roku 2021/22 otvárame predmet v bloku
 +
S3 doc. Ing. [[Ivan Polasek|Ivan Polášek]], PhD. [[Course:ASwS|Architektúry softvérových systémov]],  RNDr. [[Lubor Sesera|Ľubor Šešera]], PhD.  [[Course:ASwS|Aplikačné architektúry]]
 +
a výberové predmety {{Infolist|2-AIN-269|2-AIN-269/19 Praktikum z neurónových sietí pre počítačové videnie}}.
 +
<!--
 +
=== Prechod na nový študijný program ===
 +
Od akademického roku 2015/2016 prebieha štúdium podľa [https://sluzby.fmph.uniba.sk/infolist/2015-2016/sk/sp_AIN.html novoakreditovaného študijného programu <abbr title="Bakalársky program Aplikovaná informatika">AIN</abbr>].
 +
Pokračujúci študenti musia zohľadniť [[AIN transition 2015|povinnosti pri prechode na nový študijný program]].
 +
-->
 
}}
 
}}
 
</div>
 
</div>
 
<div class="row no-bullets">
 
<div class="row no-bullets">
<div class="col-sm-4">
+
<div class="col-sm-6">
== Study Plan ==
+
== Štúdium ==
* Courses, blocks, and rules of
+
* [[Recommendations_for_students_of_Master_program_in_Applied_Informatics|Odporúčania pre študentov]]
** [https://sluzby.fmph.uniba.sk/infolist/en/sp_mAIN.html the regular mAIN program]
+
* Predmety, bloky a pravidlá:
** [https://sluzby.fmph.uniba.sk/infolist/en/sp_mAIN-k.html the conversion mAIN/k program]
+
** [https://sluzby.fmph.uniba.sk/infolist/sk/sp_mAIN.html program mAIN (2 roky)]
=== Dates & Deadlines ===
+
** [https://sluzby.fmph.uniba.sk/infolist/sk/sp_mAIN-k.html konverzný program mAIN/k (3 roky)]
* [http://zona.fmph.uniba.sk/zapis/#c51434 Enrollment in the academic year 2016/2017]
+
* [http://zona.fmph.uniba.sk/zapis/#c51434 Termíny zápisu]
 +
== Štátne skúšky ==
 +
* Štúdium programu <abbr title="Magisterský program Aplikovaná informatika">mAIN</abbr> ukončujú štátne skúšky z&nbsp;predmetov:
 +
** {{Infolist|2-AIN-991|Obhajoba diplomovej práce}}
 +
** {{Infolist|2-AIN-953|Metódy aplikovanej informatiky}}
 +
* [[State_examinations_for_Master_program_in_Applied_Informatics|Podrobnosti o&nbsp;obsahu a&nbsp;priebehu štátnych skúšok]]
 +
* [[Important_Dates_for_State_Examinations_and_Final_Theses/sk|Termíny štátnych skúšok]]
 
</div>
 
</div>
<div class="col-sm-4">
+
<div class="col-sm-6">
== Diploma Theses ==
+
== Diplomové práce ==
* [[How to Find a Thesis Topic]]
+
* [[How to Find a Thesis Topic|Ako hľadať vedúceho a tému práce]]
* [[Submitting Diploma and Bachelor Theses|Administrative requirements for thesis submission]]
+
* '''Témy z externého prostredia''' veľmi podporujeme. Ak máte takúto tému, '''kontaktujte [[Roman Durikovic|garanta]]''' a dohodnite sa s ním na ďalšom postupe. Vo vašom záujme vám pridelí oficiálneho vedúceho z fakulty.
* Select theses:
+
** Tomáš Vajda: [http://www.crzp.sk/crzpopacxe/openURL?crzpID=05ccd326-af10-47e9-beb3-22931756a72f&crzpSigla=ukbratislava <cite>GPU implementation of the SPH method of fluid simulation</cite>], 2014 (in Slovak)
+
** Ronald Kriek: [http://www.crzp.sk/crzpopacxe/openURL?crzpID=05ccd326-af10-47e9-beb3-22931756a72f&crzpSigla=ukbratislava <cite>A bilattice approach to designing fuzzy expert systems</cite>], 2015 (in English)
+
=== Dates & Deadlines ===
+
See [[Important_Dates_for_State_Examinations_and_Final_Theses/en|Important Dates for State Examinations and Final Theses]]
+
</div>
+
<div class="col-sm-4">
+
  
== State Examinations ==
+
Prezentácie tém diplomových prác budú tu [https://drive.google.com/file/d/1dO2gETvXVsO9C9l5aFnsvlXrxLwwEy_W/view?usp=sharing Prezentované témy v roku 2021].
* Study of the <abbr title="Master program in Applied Informatics">mAIN</abbr> program with state examinations in the subjects:
+
 
** [https://sluzby.fmph.uniba.sk/infolist/en/2-AIN-991.html Diploma thesis defence]
+
<div class="row">
** [https://sluzby.fmph.uniba.sk/infolist/en/2-AIN-953.html Methods of Applied Informatics]
+
<div class="col-sm-6">
* [[State_examinations_for_Master_program_in_Applied_Informatics|Details on the content and procedure of state examinations]]
+
=== Predmety ===
=== Dates & Deadlines ===
+
* [[Course:Project Seminar 1|Projektový seminár (1)]]
See [[Important_Dates_for_State_Examinations_and_Final_Theses/en|Important Dates for State Examinations and Final Theses]]
+
* [[Course:Project Seminar 2|Projektový seminár (2)]]
 +
</div>
 +
<div class="col-sm-6">
 +
=== Odovzdanie ===
 +
* [[Submitting Diploma and Bachelor Theses|Postup a požiadavky]]
 +
* [[Important_Dates_for_State_Examinations_and_Final_Theses/sk|Termíny]]
 +
</div>
 +
</div>
 +
=== Ocenené diplomovky ===
 +
* Dana Škorvánková: [https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=FD287398550734C849B41ABBBA89 <cite>Deep Learning-based Human Pose Estimation from 3D Data</cite>], 2020 (in English)
 +
* Tomáš Vajda: [https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=C8C09844F86E8670A1AE61FE5170<cite>GPU implementation of the SPH method of fluid simulation</cite>], 2014 (in Slovak)
 +
* Ronald Kriek: [https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=63B76DDB09E75D014539E84D4D47 <cite>A bilattice approach to designing fuzzy expert systems</cite>], 2015 (in English)
 
</div>
 
</div>
 
</div>
 
</div>
  
 +
<!--
 
== Study program valid until 2014/2015 ==
 
== Study program valid until 2014/2015 ==
  
 
[[Master program in Applied Informatics 2010--2015|The <abbr title="Master program in Applied Informatics">mAIN</abbr> study program effective in years 2010/2011 through 2014/2015]]
 
[[Master program in Applied Informatics 2010--2015|The <abbr title="Master program in Applied Informatics">mAIN</abbr> study program effective in years 2010/2011 through 2014/2015]]
 
+
-->
 
__NOTOC__
 
__NOTOC__

Latest revision as of 10:55, 7 October 2021

Magisterský program Aplikovaná informatika

Magisterský študijný program Aplikovaná informatika (mAIN) na FMFI UK poskytuje vzdelanie v študijnom odbore 9.2.9. – aplikovaná informatika na úrovni 2. stupňa vysokoškolského štúdia.

Garant
prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.
Tútori
doc. RNDr. Mária Markošová, PhD.
Všeobecné informácie
O programe Aplikovaná informatika na FMFI UK
O magisterskom štúdiu na FMFI UK

Prihlásenie sa na štúdium

Termín podania prihlášok uchádzačov o magisterské štúdium na FMFI UK.
Prihlásenie sa na magisterské štúdium >

Nový predmet Architektúry softvérových systémov

V akad. roku 2021/22 otvárame predmet v bloku S3 doc. Ing. Ivan Polášek, PhD. Architektúry softvérových systémov, RNDr. Ľubor Šešera, PhD. Aplikačné architektúry a výberové predmety 2-AIN-269/19 Praktikum z neurónových sietí pre počítačové videnie.

Diplomové práce

  • Ako hľadať vedúceho a tému práce
  • Témy z externého prostredia veľmi podporujeme. Ak máte takúto tému, kontaktujte garanta a dohodnite sa s ním na ďalšom postupe. Vo vašom záujme vám pridelí oficiálneho vedúceho z fakulty.

Prezentácie tém diplomových prác budú tu Prezentované témy v roku 2021.

Ocenené diplomovky