m
 
(76 intermediate revisions by 7 users not shown)
Line 1: Line 1:
= Magisterský program Aplikovaná Informatika =  
+
{{DISPLAYTITLE:Magisterský program Aplikovaná informatika}}
 +
[[Category:Magisterský program Aplikovaná informatika]]
 +
= Magisterský program Aplikovaná informatika =
  
Prečítajte si [[Description of Master Program in Applied Informatics|Popis magisterského programu Aplikovaná informatika]]
+
<div class="row">
 +
{{Column
 +
|width = 6
 +
|class = col-sm-6
 +
|column-content =
 +
Magisterský študijný program Aplikovaná informatika (<abbr title="Magisterský program Aplikovaná informatika">mAIN</abbr>) na FMFI UK poskytuje vzdelanie v&nbsp;študijnom odbore [https://www.portalvs.sk/sk/studijne-odbory/zobrazit/351 9.2.9. – aplikovaná informatika] na úrovni 2.&nbsp;stupňa vysokoškolského štúdia.
  
Výkonným garantom tohto programu je [http://www.sccg.sk/~durikovic Doc. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.]
+
;Garant
 +
:[[Roman Durikovic|prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.]]
 +
;Tútori
 +
:[[Maria Markosova|doc. RNDr. Mária Markošová, PhD.]]
 +
;Všeobecné informácie
 +
:[http://fmph.uniba.sk/studium/magisterske-studium/aplikovana-informatika/ O programe Aplikovaná informatika na FMFI UK]
 +
:[https://fmph.uniba.sk/studium/magisterske-studium/ O magisterskom štúdiu na FMFI UK]
 +
}}
 +
{{Column
 +
|width = 6
 +
|class = col-sm-6
 +
|column-content =
 +
<h2 class="hidden" id="News">News</h2>
 +
=== Prihlásenie sa na štúdium ===
 +
Termín podania prihlášok uchádzačov o magisterské štúdium na FMFI UK.<br>
 +
[https://fmph.uniba.sk/studium/prijimacie-konanie/magisterske-studium/ Prihlásenie sa na magisterské štúdium >]
  
'''Povinné predmety'''
+
=== Nový predmet ''Architektúry softvérových systémov'' ===
 +
V akad. roku 2021/22 otvárame predmet v bloku
 +
S3 doc. Ing. [[Ivan Polasek|Ivan Polášek]], PhD. [[Course:ASwS|Architektúry softvérových systémov]],  RNDr. [[Lubor Sesera|Ľubor Šešera]], PhD.  [[Course:ASwS|Aplikačné architektúry]]
 +
a výberové predmety {{Infolist|2-AIN-269|2-AIN-269/19 Praktikum z neurónových sietí pre počítačové videnie}}.
 +
<!--
 +
=== Prechod na nový študijný program ===
 +
Od akademického roku 2015/2016 prebieha štúdium podľa [https://sluzby.fmph.uniba.sk/infolist/2015-2016/sk/sp_AIN.html novoakreditovaného študijného programu <abbr title="Bakalársky program Aplikovaná informatika">AIN</abbr>].
 +
Pokračujúci študenti musia zohľadniť [[AIN transition 2015|povinnosti pri prechode na nový študijný program]].
 +
-->
 +
}}
 +
</div>
 +
<div class="row no-bullets">
 +
<div class="col-sm-6">
 +
== Štúdium ==
 +
* [[Recommendations_for_students_of_Master_program_in_Applied_Informatics|Odporúčania pre študentov]]
 +
* Predmety, bloky a pravidlá:
 +
** [https://sluzby.fmph.uniba.sk/infolist/sk/sp_mAIN.html program mAIN (2 roky)]
 +
** [https://sluzby.fmph.uniba.sk/infolist/sk/sp_mAIN-k.html konverzný program mAIN/k (3 roky)]
 +
* [http://zona.fmph.uniba.sk/zapis/#c51434 Termíny zápisu]
 +
== Štátne skúšky ==
 +
* Štúdium programu <abbr title="Magisterský program Aplikovaná informatika">mAIN</abbr> ukončujú štátne skúšky z&nbsp;predmetov:
 +
** {{Infolist|2-AIN-991|Obhajoba diplomovej práce}}
 +
** {{Infolist|2-AIN-953|Metódy aplikovanej informatiky}}
 +
* [[State_examinations_for_Master_program_in_Applied_Informatics|Podrobnosti o&nbsp;obsahu a&nbsp;priebehu štátnych skúšok]]
 +
* [[Important_Dates_for_State_Examinations_and_Final_Theses/sk|Termíny štátnych skúšok]]
 +
</div>
 +
<div class="col-sm-6">
 +
== Diplomové práce ==
 +
* [[How to Find a Thesis Topic|Ako hľadať vedúceho a tému práce]]
 +
* '''Témy z externého prostredia''' veľmi podporujeme. Ak máte takúto tému, '''kontaktujte [[Roman Durikovic|garanta]]''' a dohodnite sa s ním na ďalšom postupe. Vo vašom záujme vám pridelí oficiálneho vedúceho z fakulty.
  
{| border="1" cellpadding="2" style="border-collapse:collapse;font-size:8pt;"
+
Prezentácie tém diplomových prác budú tu [https://drive.google.com/file/d/1dO2gETvXVsO9C9l5aFnsvlXrxLwwEy_W/view?usp=sharing Prezentované témy v roku 2021].
|-
+
|-
+
|2-AIN-921||[[Project Seminar 1|Projektový seminár (1)]]||[[Jan Sefranek|Šefránek J.]], [[Roman Durikovic|Ďurikovic R.]] || ||1/S ||S2||3||100/0
+
|-
+
|2-AIN-910||[[Diploma Thesis 1|Diplomová práca (1)]]||[http://dai.fmph.uniba.sk/ KAI] || ||2/W ||D2||3||100/0
+
|-
+
|2-AIN-922||[[Project Seminar 2|Projektový seminár (2)]]||[[Jan Sefranek|Šefránek J.]], [[Roman Durikovic|Ďurikovič R.]] || ||2/W ||S2||3||100/0
+
|-
+
|2-AIN-911||[[Diploma Thesis 2|Diplomová práca (2)]]||[[Milan Samuelcik|Samuelčík M.]] || ||2/S ||D2||9||100/0
+
|-
+
|2-AIN-102||[[Discrete Geometric Structures|Diskrétne geometrické štruktúry]]||[[Martin Florek|Florek M.]] || ||1/W ||L2||2||100/0
+
|-
+
|2-MPG-101||[http://www.dai.fmph.uniba.sk/w/CG1_2013/en Počítačová grafika (1)]||[http://fractal.dam.fmph.uniba.sk/~pilnikova/ Pílniková J.] || ||1/W ||L2,P2||5||40/60
+
|-
+
|1-AIN-360||[[Fundamentals of Artificial Intelligence 1|Základy umelej inteligencie (1)]]||[[Maria Markosova|Markošová M.]] || ||1/W ||L2,P2||6||40/60
+
|-
+
|2-AIN-106||[[Complexity Theory|Teória zložitosti]]||[http://www.dcs.fmph.uniba.sk/~pardubska/ Pardubská D.] || ||1/S ||L3||4||100/0
+
|-
+
|2-INF-114||Matematická logika||Toman E. ||1-INF-210!||1/S||L4||6||0/100
+
|-
+
|2-AIN-109||[[Programming of Parallel and Distributed Systems|Programovanie paralelných a distribuovaných systémov]]||[[Damas Gruska|Gruska D.]] || ||1/S ||L3,P1||4||40/60
+
|-
+
|2-AIN-201||[[Physical-based Animations and Mathematical Modeling|Matematické modelovanie a počítačová animácia fyzikálnych procesov]]||[[Roman Durikovic|Ďurikovič R.]] || ||2/W ||L2||2||30/70
+
|-
+
|2-INF-221||Aproximačné algoritmy||[http://www.dcs.fmph.uniba.sk/~kralovic/ Kráľovič Ra.] ||2-INF-124||2/W||L4||6||30/70
+
|-
+
|2-INF-236||Objektové softwareové inžinierstvo||Červenka R. ||2-INF-222 and 1-INF-515!||2/S||L3||6||20/80
+
|-
+
|2-AIN-203||[[Social and Legal Aspects of Information Systems|Spoločenské a právne aspekty informačných systémov]]||[http://www.edi.fmph.uniba.sk/winczer Winczer M.] || ||2/S ||L2||2||100/0
+
|-
+
|2-AIN-107||[[Modern Approaches to Web Design|Moderný prístup k webdizajnu]]||[[Martin Homola|Homola, M.]] || ||1,2/W ||L2,P2||4||50/50
+
|}
+
  
'''Povinne voliteľné predmety'''<br>
+
<div class="row">
''povinný výber: 1 blok (z 2 blokov)''
+
<div class="col-sm-6">
 +
=== Predmety ===
 +
* [[Course:Project Seminar 1|Projektový seminár (1)]]
 +
* [[Course:Project Seminar 2|Projektový seminár (2)]]
 +
</div>
 +
<div class="col-sm-6">
 +
=== Odovzdanie ===
 +
* [[Submitting Diploma and Bachelor Theses|Postup a požiadavky]]
 +
* [[Important_Dates_for_State_Examinations_and_Final_Theses/sk|Termíny]]
 +
</div>
 +
</div>
 +
=== Ocenené diplomovky ===
 +
* Dana Škorvánková: [https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=FD287398550734C849B41ABBBA89 <cite>Deep Learning-based Human Pose Estimation from 3D Data</cite>], 2020 (in English)
 +
* Tomáš Vajda: [https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=C8C09844F86E8670A1AE61FE5170<cite>GPU implementation of the SPH method of fluid simulation</cite>], 2014 (in Slovak)
 +
* Ronald Kriek: [https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=63B76DDB09E75D014539E84D4D47 <cite>A bilattice approach to designing fuzzy expert systems</cite>], 2015 (in English)
 +
</div>
 +
</div>
  
* Počítačová grafika a videnie, ''povinný výber: 30 kreditov''
+
<!--
 +
== Study program valid until 2014/2015 ==
  
{| border="1" cellpadding="2" style="border-collapse:collapse;font-size:8pt;"
+
[[Master program in Applied Informatics 2010--2015|The <abbr title="Master program in Applied Informatics">mAIN</abbr> study program effective in years 2010/2011 through 2014/2015]]
|-
+
-->
|2-INF-115||Vybrané kapitoly z geometrie pre grafikov||[http://fractal.dam.fmph.uniba.sk/~pilnikova/ Pílniková J.] || ||1/W ||L2||3||20/80
+
__NOTOC__
|-
+
|2-AIN-123||[[Computer Vision 1|Počítačové videnie (1)]]||[[Milan Ftacnik|Ftáčnik M.]] || ||1/W ||L2,P2||5||40/60
+
|-
+
|2-AIN-221||[[Graphics Systems and Standards|Grafické systémy a normy]]||[http://www.sccg.sk/~ferko/ Ferko A.] || ||1/W ||L2||3||100/0
+
|-
+
|2-MPG-102||[http://www.sccg.sk/~durikovic/classes/CG2/ Počítačová grafika (2)]||[[Roman Durikovic|Ďurikovič R.]] ||2-MPG-101!||1/S||L2,P2||5||40/60
+
|-
+
|2-AIN-122||[[Real Time Graphics|Grafika v reálnom čase]]||[http://www.sccg.sk/~cervenansky/ Červeňanský M.] ||2-MPG-101!||1/S||L2||3||100/0
+
|-
+
|2-AIN-126||[[Data Compression|Kompresia dát]]||Polec J. || ||1/S ||L2||3||100/0
+
|-
+
|2-AIN-222||[[Computer Graphics Applications|Aplikácie počítačovej grafiky]]||[[Roman Durikovic|Ďurikovič R.]] || ||2/W ||S2||3||100/0
+
|-
+
|2-AIN-233||[[Computer Vision Applications|Aplikácie počítačového videnia]]||[[Elena Sikudova|Šikudová E.]] || ||2/W ||S2||3||100/0
+
|-
+
|2-AIN-124||[[Computer Vision 2|Počítačové videnie (2)]]||[[Elena Sikudova|Šikudová E.]] ||2-AIN-123!||2/S||C4||5||40/60&nbsp;s
+
|-
+
|2-MPG-204||Rozpoznávanie obrazcov||[[Milan Ftacnik|Ftáčnik M.]] || ||2/S ||L2||3||40/60
+
|}
+
 
+
* Umelá inteligencia, ''povinný výber: 30 kreditov''
+
 
+
{| border="1" cellpadding="2" style="border-collapse:collapse;font-size:8pt;"
+
|-
+
|2-INF-150||[http://www.dai.fmph.uniba.sk/courses/ml/ Strojové učenie]||[[Tomas Vinar|Vinař T.]], [[Pavel Petrovic|Petrovič P.]] || ||1/S ||L3,P1||6||10/90
+
|-
+
|2-AIN-135||[[Introduction to Knowledge-based Systems|Úvod do znalostných systémov]]||[[Dusan Guller|Guller D.]] || ||1/W ||K2||3||40/60
+
|-
+
|2-AIN-108||[[Computational Logic|Výpočtová logika]]||[[Martin Balaz|Baláž M.]], [[Martin Homola|Homola M.]]||1-AIN-411||1/W||L2,P2||5||50/50
+
|-
+
|2-AIN-143||[[Qualitative Modelling and Simulation|Kvalitatívne modelovanie a simulácia]]||[[Martin Macko|Macko M.]] || ||1/S ||L2,P2||6||40/60
+
|-
+
|1-AIN-480||[[Neural Networks|Neurónové siete]]||[[Igor Farkas|Farkaš I.]] || ||1/S ||L2,P2||6||50/50
+
|-
+
|2-IKV-133||[[Fundamentals of Artificial Intelligence 2|Základy umelej inteligencie (2)]]||[[Maria Markosova|Markošová M.]] ||1-AIN-360||1/S||L2,S2||5||50/50
+
|-
+
|2-AIN-144||[[Knowledge Representation and Reasoning|Reprezentácia znalostí a inferencia]]||[[Martin Balaz|Baláž M.]], [[Martin Homola|Homola M.]]||2-AIN-108!, 1-INF-471||1/S||L2,P2||6||40/60
+
|-
+
|2-AIN-501||[[Methods in Bioinformatics|Metódy v bioinformatike]]||[[Brona Brejova|Brejová B.]], [[Tomas Vinar|Vinař T.]] ||1-INF-310||1-2/W||L2,P2||6||60/40
+
|-
+
|2-AIN-245||[[Judgement Involving Uncertainty|Usudzovanie za prítomnosti neurčitosti]]||[[Dusan Guller|Guller D.]] || ||2/W ||C4||6||40/60
+
|-
+
|2-AIN-246||[[Multiagent Systems|Multiagentové systémy]]||[[Andrej Lucny|Lúčny A.]] || ||2/S ||L2,P2||5||50/50
+
|}
+
 
+
'''Výberové predmety'''
+
 
+
{| border="1" cellpadding="2" style="border-collapse:collapse;font-size:8pt;"
+
|-
+
|2-AIN-161||[[Applied Numerical Mathematics|Aplikovaná numerická matematika]]||Babušíková J. || ||1/W ||L2||3||100/0
+
|-
+
|2-MPG-213||Pokročilé geometrické modelovanie (2)||Chalmovianský P. || ||1/S ||L2||3||40/60
+
|-
+
|2-MPG-141||Projektívna geometria||Solčan Š. || ||1-2/W ||L2||3||100/0
+
|-
+
|2-MPG-143||Mnohopohľadová geometria||Zaťko V. || ||1-2/S ||L2||3||100/0
+
|-
+
|1-INF-695||[http://fractal.dam.fmph.uniba.sk/~samuelcik/opengl.html OpenGL]||[http://fractal.dam.fmph.uniba.sk/~samuelcik/ Samuelčík M.] || ||1-2/W ||C2||3||100/0
+
|-
+
|2-AIN-262||[[Information Visualisation|Vizualizácia informácií]]||Novotný M. || ||1-2/W ||L2||3||100/0
+
|-
+
|2-AIN-263||[[Photorealism|Fotorealistické zobrazovanie]]||[[Roman Durikovic|Ďurikovič R.]]||2-MPG-102||1-2/W||L2||3||100/0
+
|-
+
|2-AIN-264||[[OpenCV]]||[http://fractal.dam.fmph.uniba.sk/~parulek/ Parulek J.] || ||1-2/W ||L2||3||100/0
+
|-
+
|2-AIN-265||[[Multidimensional Data Visualisation|Vizualizácia viacrozmerných dát]]||Šrámek M. || ||1-2/W ||L2||3||100/0
+
|-
+
|2-MPG-145||Architektúra grafických zariadení pre PC||Bohdal R. || ||2-2/W ||C2||3||100/0
+
|-
+
|2-MPG-203||Výpočtová geometria||Chalmovianský P. || ||2/W ||C4||5||40/60
+
|-
+
|2-INF-116||Modelovanie kriviek a plôch||Zaťko V. || ||1/S ||C4||5||40/60
+
|-
+
|2-MPG-149||[http://fractal.dam.fmph.uniba.sk/~samuelcik/fractal.html Fraktálne modelovanie]||[http://fractal.dam.fmph.uniba.sk/~samuelcik Samuelčík M.] || ||1-2/S ||L2||3||100/0
+
|-
+
|2-MPG-144||Rozmiestňovanie geometrických útvarov||Božek M. || ||1-2/S ||L2||3||100/0
+
|-
+
|2-AIN-270||[[Colour Image Processing|Spracovanie farebného obrazu]]||[[Zuzana Cernekova|Černeková Z.]] || ||1-2/S ||L2||3||100/0
+
|-
+
|2-AIN-271||[[Image Processing for Medicine|Spracovanie medicínskych obrazov]]||[http://www.sccg.sk/~zimanyi/ Zimányi M.] || ||1-2/S ||L2||3||100/0&nbsp;s
+
|-
+
|2-MPG-150||Automatizované interaktívne projektovanie||Bohdal R. || ||1-2/S ||C2||3||100/0
+
|-
+
|2-MPG-152||Virtuálna realita||Šperka M. || ||2/W ||L2||3||100/0
+
|-
+
|2-AIN-274||[[Multimedia and Sound Processing|Multimédiá a spracovanie zvuku]]||[[Lubomir Lucan|Lúčan Ľ.]] || ||2/S ||L2||3||100/0
+
|-
+
|1-AIN-655||[[Heuristic Methods|Heuristické metódy]]||[[Milan Ftacnik|Ftáčnik M.]] || ||1-2/W ||C2||3||100/0
+
|-
+
|2-AIN-172||[[UNIX for Users|UNIX pre používateľov]]||[[Marian Vittek|Vittek M.]] || ||1-2/W ||L2||3||100/0&nbsp;s
+
|-
+
|2-AIN-173||[[GNU Linux]]||Šrámek M. || ||1/W ||L2||3||100/0
+
|-
+
|2-AIN-174||[[Advanced C++|Pokročilé C++]]||[[Marian Vittek|Vittek M.]] || ||1/S ||L2||3||30/70
+
|-
+
|2-AIN-181||[[Evolutionary Algorithms|Evolučné algoritmy]]||[[Maria Markosova|Markošová M.]] || ||1/S ||C2||3||40/60
+
|-
+
|2-IKV-265||[[Speech Recognition|Rozpoznávanie reči]]||[[Marek Nagy|Nagy M.]] || ||1/W ||L2,P2||5||30/70
+
|-
+
|2-AIN-184||[[Logic for Artificial Intelligence|Logiky pre umelú inteligenciu]]||[[Jan Sefranek|Šefránek J.]] || ||1/S ||C2||3||40/60
+
|-
+
|2-AIN-185||[[Formal Methods of Software Development|Formálne metódy tvorby softvéru]]||[[Damas Gruska|Gruska D. ]]|| ||1/S ||L3,P1||6||40/60
+
|-
+
|1-MXX-407||[[Brain and mind|Mozog a myseľ]]||[[Jan Rybar|Rybár J.]] || ||1-3/W ||C2||3||50/50
+
|-
+
|1-MXX-406||[[Language and Cognition|Jazyk a kognícia]]||[[Jan Rybar|Rybár J.]] || ||1-3/S ||C2||3||50/50
+
|-
+
|2-AIN-281||[[Computational and Cognitive Linguistics|Výpočtová a kognitívna lingvistika]]||[[Martin Takac|Takáč M.]] || ||1-2/S ||C2||3||40/60&nbsp;s
+
|-
+
|2-AIN-282||[[Quantum Algorithms and Automata|Kvantové algoritmy a automaty]]||[[Jozef Gruska|Gruska J.]] || ||1-2/W ||C2||3||40/60
+
|-
+
|2-AIN-283||[[Development of Critical Applications|Tvorba kritických aplikácií]]||[[Damas Gruska|Gruska D.]] || ||2/W ||C4||6||40/60
+
|-
+
|2-AIN-503||[[Seminar in Bioinformatics 1|Seminár z bioinformatiky (1)]]||[[Brona Brejova|Brejová B.]] || ||1-2/W||S2||1||100/0
+
|-
+
|2-AIN-502||[[Fundamentals of Programming for Biology Students|Základy programovania pre študentov biológie]]||[http://dai.fmph.uniba.sk/ KAI] || ||1/S ||L2||2||60/40&nbsp;s
+
|-
+
|2-AIN-504||[[Seminar in Bioinformatics 2|Seminár z bioinformatiky (2)]]||[[Tomas Vinar|Vinař T.]] || ||1-2/S ||S2||1||100/0
+
|-
+
|2-IKV-167||[[Practical Classes in Robotics|Praktický seminár robotiky]]||[[Pavel Petrovic|Petrovič Pa.]] || ||1/S ||S2||3||100/0
+
|-
+
|2-IKV-232||[[Cognitive Semantics and Cognitive Theory of Representation| Kognitívna sémantika a kognitívna teória reprezentácie]]||[[Martin Takac|Takáč M., Retová D.]] *|| ||1/W ||L2,S2||5||50/50
+
|-
+
|2-IKV-136||[[Computational Cognitive Neuroscience|Výpočtová kognitívna neuroveda]]||[[Igor Farkas|Farkaš I.]] || ||2/S ||L2,P2||5||70/30
+
|-
+
|2-AIN-188||[[Information Systems Lifecycle|Životný cyklus informačných systémov]]||[[Pavel Petrovic|Petrovič P.]] || ||2/S ||S2||2||100/0
+
|}
+

Latest revision as of 10:55, 7 October 2021

Magisterský program Aplikovaná informatika

Magisterský študijný program Aplikovaná informatika (mAIN) na FMFI UK poskytuje vzdelanie v študijnom odbore 9.2.9. – aplikovaná informatika na úrovni 2. stupňa vysokoškolského štúdia.

Garant
prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.
Tútori
doc. RNDr. Mária Markošová, PhD.
Všeobecné informácie
O programe Aplikovaná informatika na FMFI UK
O magisterskom štúdiu na FMFI UK

Prihlásenie sa na štúdium

Termín podania prihlášok uchádzačov o magisterské štúdium na FMFI UK.
Prihlásenie sa na magisterské štúdium >

Nový predmet Architektúry softvérových systémov

V akad. roku 2021/22 otvárame predmet v bloku S3 doc. Ing. Ivan Polášek, PhD. Architektúry softvérových systémov, RNDr. Ľubor Šešera, PhD. Aplikačné architektúry a výberové predmety 2-AIN-269/19 Praktikum z neurónových sietí pre počítačové videnie.

Diplomové práce

  • Ako hľadať vedúceho a tému práce
  • Témy z externého prostredia veľmi podporujeme. Ak máte takúto tému, kontaktujte garanta a dohodnite sa s ním na ďalšom postupe. Vo vašom záujme vám pridelí oficiálneho vedúceho z fakulty.

Prezentácie tém diplomových prác budú tu Prezentované témy v roku 2021.

Ocenené diplomovky