(109 intermediate revisions by 9 users not shown)
Line 1: Line 1:
= Magisterský program Aplikovaná Informatika =  
+
{{DISPLAYTITLE:Magisterský program Aplikovaná informatika}}
 +
[[Category:Magisterský program Aplikovaná informatika]]
 +
= Magisterský program Aplikovaná informatika =
  
Prečítajte si [[Description of Master Program in Applied Informatics|Popis magisterského programu Aplikovaná informatika]]
+
<div class="row">
 +
{{Column
 +
|width = 6
 +
|class = col-sm-6
 +
|column-content =
 +
Magisterský študijný program Aplikovaná informatika (<abbr title="Magisterský program Aplikovaná informatika">mAIN</abbr>) na FMFI UK poskytuje vzdelanie v&nbsp;študijnom odbore Informatika na úrovni 2.&nbsp;stupňa vysokoškolského štúdia.
  
Výkonným garantom tohto programu je [http://www.sccg.sk/~durikovic Doc. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.]
+
;Garant
 +
:[[Roman Durikovic|prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.]]
 +
;Tútori
 +
:[[Dušan Guller|doc. RNDr. Dušan Guller, PhD.]]
 +
;Všeobecné informácie
 +
:[http://fmph.uniba.sk/studium/magisterske-studium/aplikovana-informatika/ O programe Aplikovaná informatika na FMFI UK]
 +
:[https://fmph.uniba.sk/studium/magisterske-studium/ O magisterskom štúdiu na FMFI UK]
 +
}}
 +
{{Column
 +
|width = 6
 +
|class = col-sm-6
 +
|column-content =
 +
<h2 class="hidden" id="News">News</h2>
 +
=== Prihlásenie sa na štúdium ===
 +
Termín podania prihlášok uchádzačov o magisterské štúdium na FMFI UK.<br>
 +
[https://fmph.uniba.sk/studium/prijimacie-konanie/magisterske-studium/ Prihlásenie sa na magisterské štúdium >]
 +
<!--
 +
=== Nový predmet ''Architektúry softvérových systémov'' ===
 +
V akad. roku 2021/22 otvárame predmet v bloku
 +
S3 doc. Ing. [[Ivan Polasek|Ivan Polášek]], PhD. [[Course:ASwS|Architektúry softvérových systémov]],  RNDr. [[Lubor Sesera|Ľubor Šešera]], PhD. [[Course:ASwS|Aplikačné architektúry]]
 +
a výberové predmety {{Infolist|2-AIN-269|2-AIN-269/19 Praktikum z neurónových sietí pre počítačové videnie}}.
 +
=== Prechod na nový študijný program ===
 +
Od akademického roku 2015/2016 prebieha štúdium podľa [https://sluzby.fmph.uniba.sk/infolist/2015-2016/sk/sp_AIN.html novoakreditovaného študijného programu <abbr title="Bakalársky program Aplikovaná informatika">AIN</abbr>].
 +
Pokračujúci študenti musia zohľadniť [[AIN transition 2015|povinnosti pri prechode na nový študijný program]].
 +
-->
 +
}}
 +
</div>
 +
<div class="row no-bullets">
 +
<div class="col-sm-6">
 +
Podľa klasifikácie počítačových (computing) disciplín vypracovanej renomovanými profesijnými organizáciami ACM a IEEE-CS, ktorá sa štandardne používa aj na medzinárodnej úrovni, sa mAIN zameriava na tieto disciplíny:
 +
# Informatika ('''Computer Science''', CS)
 +
# Softvérové inžinierstvo ('''Software Engineering''', SE)
 +
# Dátová veda ('''Data Science''', DS)
  
'''Povinné predmety'''
+
Študijný program mAIN pozostáva z povinného základu (študijné bloky A, BA, BB, BC) a voliteľnej špecializácie (bloky S1, S2, S3, S4, S5). Voliteľnými špecializáciami sú:
  
{| border="1" cellpadding="2" style="border-collapse:collapse;font-size:8pt;"
+
S1: Počítačová grafika a videnie (špecializácia v rámci disciplíny '''Informatika''')
|-
+
|-
+
|2-AIN-921||[[Project Seminar 1|Projektový seminár (1)]]||[[Jan Sefranek|Šefránek J.]], [[Roman Durikovic|Ďurikovic R.]] || ||1/S ||S2||3||100/0
+
|-
+
|2-AIN-910||[[Diploma Thesis 1|Diplomová práca (1)]]||[http://dai.fmph.uniba.sk/ KAI] || ||2/W ||D2||3||100/0
+
|-
+
|2-AIN-922||[[Project Seminar 2|Projektový seminár (2)]]||[[Jan Sefranek|Šefránek J.]], [[Roman Durikovic|Ďurikovič R.]] || ||2/W ||S2||3||100/0
+
|-
+
|2-AIN-911||[[Diploma Thesis 2|Diplomová práca (2)]]||[[Milan Samuelcik|Samuelčík M.]] || ||2/S ||D2||9||100/0
+
|-
+
|2-AIN-102||[[Discrete Geometric Structures|Diskrétne geometrické štruktúry]]||[[Martin Florek|Florek M.]] || ||1/W ||L2||2||100/0
+
|-
+
|2-MPG-101||Počítačová grafika (1)||[http://fractal.dam.fmph.uniba.sk/~pilnikova/ Pílniková J.] || ||1/W ||L2,P2||5||40/60
+
|-
+
|1-AIN-360||[[Fundamentals of Artificial Intelligence 1|Základy umelej inteligencie (1)]]||[[Maria Markosova|Markošová M.]] || ||1/W ||L2,P2||6||40/60
+
|-
+
|2-AIN-106||[[Complexity Theory|Teória zložitosti]]||[http://www.dcs.fmph.uniba.sk/~pardubska/ Pardubská D.] || ||1/S ||L3||4||100/0
+
|-
+
|2-INF-114||Matematická logika||Toman E. ||1-INF-210!||1/S||L4||6||0/100
+
|-
+
|2-AIN-109||[[Programming of Parallel and Distributed Systems|Programovanie paralelných a distribuovaných systémov]]||[[Damas Gruska|Gruska D.]] || ||1/S ||L3,P1||4||40/60
+
|-
+
|2-AIN-201||[[Physical-based Animations and Mathematical Modeling|Matematické modelovanie a počítačová animácia fyzikálnych procesov]]||[[Roman Durikovic|Ďurikovič R.]] || ||2/W ||L2||2||30/70
+
|-
+
|2-INF-221||Aproximačné algoritmy||[http://www.dcs.fmph.uniba.sk/~kralovic/ Kráľovič Ra.] ||2-INF-124||2/W||L4||6||30/70
+
|-
+
|2-INF-236||Objektové softwareové inžinierstvo||Červenka R. ||2-INF-222 and 1-INF-515!||2/S||L3||6||20/80
+
|-
+
|2-AIN-203||[[Social and Legal Aspects of Information Systems|Spoločenské a právne aspekty informačných systémov]]||[http://www.edi.fmph.uniba.sk/winczer Winczer M.] || ||2/S ||L2||2||100/0
+
|-
+
|2-AIN-636||[[Modern Approaches to Web Design|Moderný prístup k webdizajnu]]||[[Martin Homola|Homola, M.]] || ||1,2/W ||L2,P2||6||50/50
+
|}
+
  
'''Povinne voliteľné predmety'''<br>
+
S2: Umelá inteligencia (špecializácia v rámci disciplín Informatika a '''Dátová veda''')
''povinný výber: 1 blok (z 2 blokov)''
+
  
* Počítačová grafika a videnie, ''povinný výber: 30 kreditov''
+
S3: Programovanie a tvorba informačných systémov (obsahuje predmety z niekoľkých disciplín: '''Informatika, Softvérové inžinierstvo, Informačné systémy''')
  
{| border="1" cellpadding="2" style="border-collapse:collapse;font-size:8pt;"
+
S5: Softvérové inžinierstvo (špecializácia v rámci '''Softvérové inžinierstvo''')
|-
+
|2-INF-115||Vybrané kapitoly z geometrie pre grafikov||[http://fractal.dam.fmph.uniba.sk/~pilnikova/ Pílniková J.] || ||1/W ||L2||3||20/80
+
|-
+
|2-AIN-123||[[Computer Vision 1|Počítačové videnie (1)]]||[[Milan Ftacnik|Ftáčnik M.]] || ||1/W ||L2,P2||5||40/60
+
|-
+
|2-AIN-221||[[Graphics Systems and Standards|Grafické systémy a normy]]||[http://www.sccg.sk/~ferko/ Ferko A.] || ||1/W ||L2||3||100/0
+
|-
+
|2-MPG-102||[http://www.sccg.sk/~durikovic/classes/CG2/ Počítačová grafika (2)]||[[Roman Durikovic|Ďurikovič R.]] ||2-MPG-101!||1/S||L2,P2||5||40/60
+
|-
+
|2-AIN-122||[[Real Time Graphics|Grafika v reálnom čase]]||[http://www.sccg.sk/~cervenansky/ Červeňanský M.] ||2-MPG-101!||1/S||L2||3||100/0
+
|-
+
|2-AIN-126||[[Data Compression|Kompresia dát]]||Polec J. || ||1/S ||L2||3||100/0
+
|-
+
|2-AIN-222||[[Computer Graphics Applications|Aplikácie počítačovej grafiky]]||[[Roman Durikovic|Ďurikovič R.]] || ||2/W ||S2||3||100/0
+
|-
+
|2-AIN-233||[[Computer Vision Applications|Aplikácie počítačového videnia]]||[[Elena Sikudova|Šikudová E.]] || ||2/W ||S2||3||100/0
+
|-
+
|2-AIN-124||[[Computer Vision 2|Počítačové videnie (2)]]||[[Elena Sikudova|Šikudová E.]] ||2-AIN-123!||2/S||C4||5||40/60&nbsp;s
+
|-
+
|2-MPG-204||Rozpoznávanie obrazcov||[[Milan Ftacnik|Ftáčnik M.]] || ||2/S ||L2||3||40/60
+
|}
+
  
* Umelá inteligencia, ''povinný výber: 30 kreditov''
+
S4: Tvorba softvéru pre vzdelávanie (špecializácia v rámci disciplíny '''Informatika''')
  
{| border="1" cellpadding="2" style="border-collapse:collapse;font-size:8pt;"
+
== Veda, priemysel, vzdelávanie  ==
|-
+
Nový študijný program mAIN umožňuje študentom si vybrať špecializáciu podľa vlastnej preferencie. Vo všeobecnosti je študijný program navrhnutý tak, aby si študent mohol vybrať z týchto základných profesijných smerovaní:
|2-AIN-141||[[Expert Systems 1|Expertné systémy (1)]]||[[Dusan Guller|Guller D.]] || ||1/W ||C4||6||40/60
+
* '''Veda a výskum''' – Na túto oblasť sa zameriavajú bloky S1. Počítačová grafika a videnie a S2. Umelá inteligencia.
|-
+
* '''IT priemysel''' – Túto oblasť pokrýva blok S5. Softvérové inžinierstvo a blok S3. Programovanie a tvorba informačných systémov.
|1-AIN-480||[[Neural Networks|Neurónové siete]]||[[Igor Farkas|Farkaš I.]] || ||1/S ||L2,P2||6||50/50
+
*'''Vzdelávanie''' – Na túto oblasť sa zameriava blok S4. Tvorba softvéru pre vzdelávanie
|-
+
Študijný program mAIN zároveň umožňuje študentom, aby si podľa vlastných preferencií vyberali aj predmety z iných študijných blokov, než iba s nimi zvoleného bloku špecializácie.
|2-AIN-143||[[Qualitative Modelling and Simulation|Kvalitatívne modelovanie a simulácia]]||[[Martin Macko|Macko M.]] || ||1/S ||L2,P2||6||40/60
+
|-
+
|2-IKV-133||[[Fundamentals of Artificial Intelligence 2|Základy umelej inteligencie (2)]]||[[Maria Markosova|Markošová M.]] ||1-AIN-360||1/S||L2,S2||5||50/50
+
|-
+
|2-AIN-108||[[Computational Logic|Výpočtová logika]]||[[Martin Balaz|Baláž M.]], [[Martin Homola|Homola M.]]||1-AIN-411||1/W||L2,P2||5||40/60
+
|-
+
|2-AIN-144||[[Knowledge Representation and Reasoning|Reprezentácia znalostí a inferencia]]||[[Martin Balaz|Baláž M.]], [[Martin Homola|Homola M.]]||2-AIN-108||1/W||L2,P2||6||40/60
+
|-
+
|2-INF-150||[http://www.dai.fmph.uniba.sk/courses/ml/ Strojové učenie]||[[Tomas Vinar|Vinař T.]], [[Pavel Petrovic|Petrovič P.]] || ||1/S ||L3,P1||6||10/90
+
|-
+
|2-AIN-241||[[Expert Systems 2|Expertné systémy (2)]]||[[Dusan Guller|Guller D.]] || ||2/W ||L2||3||40/60
+
|-
+
|2-AIN-244||[[Seminar in Expert Systems|Seminár z expertných systémov]]||[[Frantisek Gyarfas|Gyarfas F.]] || ||2/W ||S2||3||50/50
+
|-
+
|2-AIN-245||[[Judgement Involving Uncertainty|Usudzovanie za prítomnosti neurčitosti]]||[[Dusan Guller|Guller D.]] || ||2/W ||C4||6||40/60
+
|-
+
|2-AIN-246||[[Multiagent Systems|Multiagentové systémy]]||[[Andrej Lucny|Lúčny A.]] || ||2/S ||L2,P2||5||50/50
+
|}
+
  
'''Výberové predmety'''
+
</div>
 +
<div class="col-sm-6">
 +
== Špecializácia S5 Softvérové inžinierstvo  ==
 +
Nový blok Softvérové inžinierstvo je hlavným blokom špecializácie, ktorý si vyberajú študenti, ktorí vidia svoje uplatnenie v IT priemysle, či už vo veľkých softvérových firmách alebo softvérových start-upoch. Vyučujúcimi v tomto bloku sú predovšetkým odborníci zo špičkových slovenských softvérových firiem pod garanciou pedagógov z KAI FMFI.
 +
Blok Softvérové inžinierstvo sa zameriava na tieto hlavné témy:
 +
* '''Princípy vývoja komplexných systémov.''' – V rámci témy sa študenti naučia princípy vývoja viacvrstvových internetových/intranetových systémov s moderným front-endom vo frameworku Angular, back-endom v JakartaEE a .NET a s využitím automatizovaného DevOps procesu.. Hlavným predmetom témy je [[Course:ASwS|Vývoj veľkých softvérových aplikácií]].
 +
* '''Tímový vývoj softvérových systémov s využitím agilných metodík.''' – V rámci tejto témy si študenti prehĺbia svoje vedomosti v agilných metódach a budú riešiť tímový projekt na báze metodiky SCRUM s využitím nástroja Jira. Hlavným predmetom tejto témy je [[Course:ASwS|Agilný vývoj softvéru v tíme]].
 +
* '''Princípy vývoja moderných aplikácií.''' - V rámci tejto témy sa študenti naučia princípy moderného vývoja natívnych aplikácií pre cloud. Prakticky si vyskúšajú nástroje ako Docker, Kafka a cloudy Amazoon AWS, resp. MS Azure. Hlavným predmetom témy je [[Course:ASwS|Vývoj natívnych aplikácií pre cloud]].
 +
* '''Softvérové architektúry.''' –  V rámci tejto témy získa študent systematický prehľad o architektonických a návrhových vzoroch podľa knižnej série Buschmann a kol: Pattern-oriented Software architecture. Na cvičeniach sa budú študenti snažiť vylepšiť svoje existujúce projekty zovšeobecňovaním a refaktorovaním do vzorov. Hlavným predmetom je [[Course:ASwS|Architektúra softvérových systémov]].
 +
* '''Rozšírenie a prehĺbenie vedomostí z bakalárskeho štúdia.''' – Do tejto oblasti patria dva predmety: [[Course:ASwS|Databázy 2]] a [[Course:ASwS|Pokročilé programovanie v Jave]]. V predmete Databázy 2 sa študenti naučia pokročilé črty relačných databáz a základné princípy NoSQL databáz s príkladmi Elasticsearch, Redis či Hadoop. Predmet Pokročilé programovanie v Jave nadviaže na úvod do jazyka Java z bakalárskeho predmetu Programovanie 4. V tomto predmete sa študenti naučia tak pokročilé črty jazyka Java, napríklad Reflection, ako aj rozširujúce štandardy pre programovanie enterprise aplikácií, predovšetkým CDI, JAX-RS, JAX-WS a JPA.
 +
* '''Softvérová analýza.''' – V rámci tejto oblasti získajú študenti široký prehľad nielen o technikách softvérovej analýzy (use cases, UML, BPMN), ale tiež o technikách biznis analýzy a enterprise modelovania (ArchiMate, TOGAF, CBA). Tieto techniky budú ilustrované na zjednodušených príkladoch z reálnych softvérových projektov v bankovníctve. Téma sa vyučuje v predmete [[Course:ASwS|Techniky softvérovej analýzy]].
  
{| border="1" cellpadding="2" style="border-collapse:collapse;font-size:8pt;"
+
== Štúdium ==
|-
+
* [[Recommendations_for_students_of_Master_program_in_Applied_Informatics|Odporúčania pre študentov]]
|2-AIN-161||[[Applied Numerical Mathematics|Aplikovaná numerická matematika]]||Babušíková J. || ||1/W ||L2||3||100/0
+
* Predmety, bloky a pravidlá:
|-
+
** [https://sluzby.fmph.uniba.sk/infolist/sk/sp_mAIN.html program mAIN (2 roky)]
|2-MPG-213||Pokročilé geometrické modelovanie (2)||Chalmovianský P. || ||1/S ||L2||3||40/60
+
** [https://sluzby.fmph.uniba.sk/infolist/sk/sp_mAIN-k.html konverzný program mAIN/k (3 roky)]
|-
+
* [http://zona.fmph.uniba.sk/zapis/#c51434 Termíny zápisu]
|2-MPG-141||Projektívna geometria||Solčan Š. || ||1-2/W ||L2||3||100/0
+
 
|-
+
</div>
|2-MPG-143||Mnohopohľadová geometria||Zaťko V. || ||1-2/S ||L2||3||100/0
+
<div class="col-sm-6">
|-
+
== Štátne skúšky ==
|1-INF-695||[http://fractal.dam.fmph.uniba.sk/~samuelcik/opengl.html OpenGL]||[http://fractal.dam.fmph.uniba.sk/~samuelcik/ Samuelčík M.] || ||1-2/W ||C2||3||100/0
+
* Štúdium programu <abbr title="Magisterský program Aplikovaná informatika">mAIN</abbr> ukončujú štátne skúšky z&nbsp;predmetov:
|-
+
** {{Infolist|2-AIN-991|Obhajoba diplomovej práce}}
|2-AIN-262||[[Information Visualisation|Vizualizácia informácií]]||Novotný M. || ||1-2/W ||L2||3||100/0
+
** {{Infolist|2-AIN-953|Metódy aplikovanej informatiky}}
|-
+
* [[State_examinations_for_Master_program_in_Applied_Informatics|Podrobnosti o&nbsp;obsahu a&nbsp;priebehu štátnych skúšok]]
|2-AIN-263||[[Photorealism|Fotorealistické zobrazovanie]]||[[Roman Durikovic|Ďurikovič R.]]||2-MPG-102||1-2/W||L2||3||100/0
+
* [[Important_Dates_for_State_Examinations_and_Final_Theses/sk|Termíny štátnych skúšok]]
|-
+
== Diplomové práce ==
|2-AIN-264||[[OpenCV]]||[http://fractal.dam.fmph.uniba.sk/~parulek/ Parulek J.] || ||1-2/W ||L2||3||100/0
+
* [[How to Find a Thesis Topic|Ako hľadať vedúceho a tému práce]]
|-
+
* '''Témy z externého prostredia''' veľmi podporujeme. Ak máte takúto tému, '''kontaktujte [[Roman Durikovic|garanta]]''' a dohodnite sa s ním na ďalšom postupe. Vo vašom záujme vám pridelí oficiálneho vedúceho z fakulty.
|2-AIN-265||[[Multidimensional Data Visualisation|Vizualizácia viacrozmerných dát]]||Šrámek M. || ||1-2/W ||L2||3||100/0
+
 
|-
+
Prezentácie tém diplomových prác budú tu [https://drive.google.com/file/d/1NJiSilZlkIkNeBwPfc7WD-uDoxn1Hr1v/view?usp=drive_link Prezentované témy v roku 2023].
|2-MPG-145||Architektúra grafických zariadení pre PC||Bohdal R. || ||2-2/W ||C2||3||100/0
+
 
|-
+
<div class="row">
|2-MPG-203||Výpočtová geometria||Chalmovianský P. || ||2/W ||C4||5||40/60
+
<div class="col-sm-6">
|-
+
=== Predmety ===
|2-INF-116||Modelovanie kriviek a plôch||Zaťko V. || ||1/S ||C4||5||40/60
+
* [[Course:Project Seminar 1|Projektový seminár (1)]]
|-
+
* [[Course:Project Seminar 2|Projektový seminár (2)]]
|2-MPG-149||[http://fractal.dam.fmph.uniba.sk/~samuelcik/fractal.html Fraktálne modelovanie]||[http://fractal.dam.fmph.uniba.sk/~samuelcik Samuelčík M.] || ||1-2/S ||L2||3||100/0
+
</div>
|-
+
<div class="col-sm-6">
|2-MPG-144||Rozmiestňovanie geometrických útvarov||Božek M. || ||1-2/S ||L2||3||100/0
+
=== Odovzdanie ===
|-
+
* [[Submitting Diploma and Bachelor Theses|Postup a požiadavky]]
|2-AIN-270||[[Colour Image Processing|Spracovanie farebného obrazu]]||[[Zuzana Cernekova|Černeková Z.]] || ||1-2/S ||L2||3||100/0
+
* [[Important_Dates_for_State_Examinations_and_Final_Theses/sk|Termíny]]
|-
+
</div>
|2-AIN-271||[[Image Processing for Medicine|Spracovanie medicínskych obrazov]]||[http://www.sccg.sk/~zimanyi/ Zimányi M.] || ||1-2/S ||L2||3||100/0&nbsp;s
+
</div>
|-
+
=== Ocenené diplomovky ===
|2-MPG-150||Automatizované interaktívne projektovanie||Bohdal R. || ||1-2/S ||C2||3||100/0
+
* Dana Škorvánková: [https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=FD287398550734C849B41ABBBA89 <cite>Deep Learning-based Human Pose Estimation from 3D Data</cite>], 2020 (in English)
|-
+
* Tomáš Vajda: [https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=C8C09844F86E8670A1AE61FE5170<cite>GPU implementation of the SPH method of fluid simulation</cite>], 2014 (in Slovak)
|2-MPG-152||Virtuálna realita||Šperka M. || ||2/W ||L2||3||100/0
+
* Ronald Kriek: [https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=63B76DDB09E75D014539E84D4D47 <cite>A bilattice approach to designing fuzzy expert systems</cite>], 2015 (in English)
|-
+
</div>
|2-AIN-274||[[Multimedia and Sound Processing|Multimédiá a spracovanie zvuku]]||[[Lubomir Lucan|Lúčan Ľ.]] || ||2/S ||L2||3||100/0
+
</div>
|-
+
 
|1-AIN-655||[[Heuristic Methods|Heuristické metódy]]||[[Milan Ftacnik|Ftáčnik M.]] || ||1-2/W ||C2||3||100/0
+
__NOTOC__
|-
+
|2-AIN-172||[[UNIX for Users|UNIX pre používateľov]]||[[Marian Vittek|Vittek M.]] || ||1-2/W ||L2||3||100/0&nbsp;s
+
|-
+
|2-AIN-173||[[GNU Linux]]||Šrámek M. || ||1/W ||L2||3||100/0
+
|-
+
|2-AIN-174||[[Advanced C++|Pokročilé C++]]||[[Marian Vittek|Vittek M.]] || ||1/S ||L2||3||30/70
+
|-
+
|2-AIN-181||[[Evolutionary Algorithms|Evolučné algoritmy]]||[[Maria Markosova|Markošová M.]] || ||1/S ||C2||3||40/60
+
|-
+
|2-IKV-265||[[Speech Recognition|Rozpoznávanie reči]]||[[Marek Nagy|Nagy M.]] || ||1/W ||L2,P2||5||30/70
+
|-
+
|2-AIN-184||[[Logic for Artificial Intelligence|Logiky pre umelú inteligenciu]]||[[Jan Sefranek|Šefránek J.]] || ||1/S ||C2||3||40/60
+
|-
+
|2-AIN-185||[[Formal Methods of Software Development|Formálne metódy tvorby softvéru]]||[[Damas Gruska|Gruska D. ]]|| ||1/S ||L3,P1||6||40/60
+
|-
+
|1-MXX-407||[[Brain and mind|Mozog a myseľ]]||[[Jan Rybar|Rybár J.]] || ||1-3/W ||C2||3||50/50
+
|-
+
|1-MXX-406||[[Language and Cognition|Jazyk a kognícia]]||[[Jan Rybar|Rybár J.]] || ||1-3/S ||C2||3||50/50
+
|-
+
|2-AIN-281||[[Computational and Cognitive Linguistics|Výpočtová a kognitívna lingvistika]]||[[Martin Takac|Takáč M.]] || ||1-2/S ||C2||3||40/60&nbsp;s
+
|-
+
|2-AIN-282||[[Quantum Algorithms and Automata|Kvantové algoritmy a automaty]]||[[Jozef Gruska|Gruska J.]] || ||1-2/W ||C2||3||40/60
+
|-
+
|2-AIN-283||[[Development of Critical Applications|Tvorba kritických aplikácií]]||[[Damas Gruska|Gruska D.]] || ||2/W ||C4||6||40/60
+
|-
+
|2-AIN-284||[[Artificial Intelligence Seminar 1|Seminár z umelej inteligencie (1)]]||[[Jan Sefranek|Šefránek J.]] || ||1-2/W ||S2||3||100/0
+
|-
+
|2-AIN-501||[[Methods in Bioinformatics|Metódy v bioinformatike]]||[[Brona Brejova|Brejová B.]], [[Tomas Vinar|Vinař T.]] ||1-INF-310||1-2/W||L2,P2||6||60/40&nbsp;s
+
|-
+
|2-AIN-503||[[Seminar in Bioinformatics 1|Seminár z bioinformatiky (1)]]||[[Brona Brejova|Brejová B.]] || ||1-2/W||S2||1||100/0
+
|-
+
|2-AIN-502||[[Fundamentals of Programming for Biology Students|Základy programovania pre študentov biológie]]||[http://dai.fmph.uniba.sk/ KAI] || ||1/S ||L2||2||60/40&nbsp;s
+
|-
+
|2-AIN-504||[[Seminar in Bioinformatics 2|Seminár z bioinformatiky (2)]]||[[Tomas Vinar|Vinař T.]] || ||1-2/S ||S2||1||100/0
+
|-
+
|2-IKV-167||[[Practical Classes in Robotics|Praktický seminár robotiky]]||[[Pavel Petrovic|Petrovič Pa.]] || ||1/S ||S2||3||100/0
+
|-
+
|2-IKV-232||[[Cognitive Semantics and Cognitive Theory of Representation| Kognitívna sémantika a kognitívna teória reprezentácie]]||[[Martin Takac|Takáč M., Retová D.]] *|| ||1/W ||L2,S2||5||50/50
+
|-
+
|2-IKV-136||[[Computational Cognitive Neuroscience|Výpočtová kognitívna neuroveda]]||[[Igor Farkas|Farkaš I.]] || ||2/S ||L2,P2||5||70/30
+
|}
+

Latest revision as of 10:22, 6 October 2023

Magisterský program Aplikovaná informatika

Magisterský študijný program Aplikovaná informatika (mAIN) na FMFI UK poskytuje vzdelanie v študijnom odbore Informatika na úrovni 2. stupňa vysokoškolského štúdia.

Garant
prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.
Tútori
doc. RNDr. Dušan Guller, PhD.
Všeobecné informácie
O programe Aplikovaná informatika na FMFI UK
O magisterskom štúdiu na FMFI UK

Prihlásenie sa na štúdium

Termín podania prihlášok uchádzačov o magisterské štúdium na FMFI UK.
Prihlásenie sa na magisterské štúdium >

Podľa klasifikácie počítačových (computing) disciplín vypracovanej renomovanými profesijnými organizáciami ACM a IEEE-CS, ktorá sa štandardne používa aj na medzinárodnej úrovni, sa mAIN zameriava na tieto disciplíny:

 1. Informatika (Computer Science, CS)
 2. Softvérové inžinierstvo (Software Engineering, SE)
 3. Dátová veda (Data Science, DS)

Študijný program mAIN pozostáva z povinného základu (študijné bloky A, BA, BB, BC) a voliteľnej špecializácie (bloky S1, S2, S3, S4, S5). Voliteľnými špecializáciami sú:

S1: Počítačová grafika a videnie (špecializácia v rámci disciplíny Informatika)

S2: Umelá inteligencia (špecializácia v rámci disciplín Informatika a Dátová veda)

S3: Programovanie a tvorba informačných systémov (obsahuje predmety z niekoľkých disciplín: Informatika, Softvérové inžinierstvo, Informačné systémy)

S5: Softvérové inžinierstvo (špecializácia v rámci Softvérové inžinierstvo)

S4: Tvorba softvéru pre vzdelávanie (špecializácia v rámci disciplíny Informatika)

Veda, priemysel, vzdelávanie

Nový študijný program mAIN umožňuje študentom si vybrať špecializáciu podľa vlastnej preferencie. Vo všeobecnosti je študijný program navrhnutý tak, aby si študent mohol vybrať z týchto základných profesijných smerovaní:

 • Veda a výskum – Na túto oblasť sa zameriavajú bloky S1. Počítačová grafika a videnie a S2. Umelá inteligencia.
 • IT priemysel – Túto oblasť pokrýva blok S5. Softvérové inžinierstvo a blok S3. Programovanie a tvorba informačných systémov.
 • Vzdelávanie – Na túto oblasť sa zameriava blok S4. Tvorba softvéru pre vzdelávanie

Študijný program mAIN zároveň umožňuje študentom, aby si podľa vlastných preferencií vyberali aj predmety z iných študijných blokov, než iba s nimi zvoleného bloku špecializácie.

Špecializácia S5 Softvérové inžinierstvo

Nový blok Softvérové inžinierstvo je hlavným blokom špecializácie, ktorý si vyberajú študenti, ktorí vidia svoje uplatnenie v IT priemysle, či už vo veľkých softvérových firmách alebo softvérových start-upoch. Vyučujúcimi v tomto bloku sú predovšetkým odborníci zo špičkových slovenských softvérových firiem pod garanciou pedagógov z KAI FMFI. Blok Softvérové inžinierstvo sa zameriava na tieto hlavné témy:

 • Princípy vývoja komplexných systémov. – V rámci témy sa študenti naučia princípy vývoja viacvrstvových internetových/intranetových systémov s moderným front-endom vo frameworku Angular, back-endom v JakartaEE a .NET a s využitím automatizovaného DevOps procesu.. Hlavným predmetom témy je Vývoj veľkých softvérových aplikácií.
 • Tímový vývoj softvérových systémov s využitím agilných metodík. – V rámci tejto témy si študenti prehĺbia svoje vedomosti v agilných metódach a budú riešiť tímový projekt na báze metodiky SCRUM s využitím nástroja Jira. Hlavným predmetom tejto témy je Agilný vývoj softvéru v tíme.
 • Princípy vývoja moderných aplikácií. - V rámci tejto témy sa študenti naučia princípy moderného vývoja natívnych aplikácií pre cloud. Prakticky si vyskúšajú nástroje ako Docker, Kafka a cloudy Amazoon AWS, resp. MS Azure. Hlavným predmetom témy je Vývoj natívnych aplikácií pre cloud.
 • Softvérové architektúry. – V rámci tejto témy získa študent systematický prehľad o architektonických a návrhových vzoroch podľa knižnej série Buschmann a kol: Pattern-oriented Software architecture. Na cvičeniach sa budú študenti snažiť vylepšiť svoje existujúce projekty zovšeobecňovaním a refaktorovaním do vzorov. Hlavným predmetom je Architektúra softvérových systémov.
 • Rozšírenie a prehĺbenie vedomostí z bakalárskeho štúdia. – Do tejto oblasti patria dva predmety: Databázy 2 a Pokročilé programovanie v Jave. V predmete Databázy 2 sa študenti naučia pokročilé črty relačných databáz a základné princípy NoSQL databáz s príkladmi Elasticsearch, Redis či Hadoop. Predmet Pokročilé programovanie v Jave nadviaže na úvod do jazyka Java z bakalárskeho predmetu Programovanie 4. V tomto predmete sa študenti naučia tak pokročilé črty jazyka Java, napríklad Reflection, ako aj rozširujúce štandardy pre programovanie enterprise aplikácií, predovšetkým CDI, JAX-RS, JAX-WS a JPA.
 • Softvérová analýza. – V rámci tejto oblasti získajú študenti široký prehľad nielen o technikách softvérovej analýzy (use cases, UML, BPMN), ale tiež o technikách biznis analýzy a enterprise modelovania (ArchiMate, TOGAF, CBA). Tieto techniky budú ilustrované na zjednodušených príkladoch z reálnych softvérových projektov v bankovníctve. Téma sa vyučuje v predmete Techniky softvérovej analýzy.

Štúdium

Štátne skúšky

Diplomové práce

 • Ako hľadať vedúceho a tému práce
 • Témy z externého prostredia veľmi podporujeme. Ak máte takúto tému, kontaktujte garanta a dohodnite sa s ním na ďalšom postupe. Vo vašom záujme vám pridelí oficiálneho vedúceho z fakulty.

Prezentácie tém diplomových prác budú tu Prezentované témy v roku 2023.

Ocenené diplomovky