= Témy diplomových prác

Tu uvádzame témy, ktoré chcú školitelia vypísať aj do AISu v prípade Vašeho záujmu. Časť z nich bola odprezentovaná na stretnutí.

  1. Rozmyslite si, čo vás zaujíma.
  2. Zistite si, ktorí školitelia ponúkajú témy prác v oblastiach vášho záujmu.
    • Pozrite si témy vypísané v systéme AIS2. V záverečných prácach vyberte stredisko FMFI.KAI, štúdijný program aj odbor nechajte prázdny a príznak úplnosti dajte na prázdny, aby ste videli aj úplné aj neúplné zadania.
Revision as of 07:24, 24 September 2019 by Durikovic (Talk | contribs)