(Odstránený obsah stránky)
 
Line 1: Line 1:
[[Category:Magisterský program Aplikovaná informatika]]
 
= Témy diplomových prác =
 
  
Na tejto stránke uvádzame diplomové témy KAI, ktoré chcú školitelia vypísať aj do AISu v prípade Vašeho záujmu. Časť z nich bola odprezentovaná na stretnutí.
 
 
# Rozmyslite si, čo vás zaujíma.
 
# Zistite si, ktorí školitelia ponúkajú témy prác v oblastiach vášho záujmu.
 
#* Pozrite si témy vypísané v systéme AIS2. V záverečných prácach vyberte stredisko FMFI.KAI, štúdijný program aj odbor nechajte prázdny a príznak úplnosti dajte na prázdny, aby ste videli aj úplné aj neúplné zadania.
 

Latest revision as of 08:28, 24 September 2019