Line 1: Line 1:
 
[[Category:Magisterský program Aplikovaná informatika]]
 
[[Category:Magisterský program Aplikovaná informatika]]
= Témy diplomových prác
+
= Témy diplomových prác =
  
Tu uvádzame témy, ktoré chcú školitelia vypísať aj do AISu v prípade Vašeho záujmu. Časť z nich bola odprezentovaná na stretnutí.
+
Na tejto stránke uvádzame diplomové témy KAI, ktoré chcú školitelia vypísať aj do AISu v prípade Vašeho záujmu. Časť z nich bola odprezentovaná na stretnutí.
  
 
# Rozmyslite si, čo vás zaujíma.
 
# Rozmyslite si, čo vás zaujíma.
 
# Zistite si, ktorí školitelia ponúkajú témy prác v oblastiach vášho záujmu.
 
# Zistite si, ktorí školitelia ponúkajú témy prác v oblastiach vášho záujmu.
 
#* Pozrite si témy vypísané v systéme AIS2. V záverečných prácach vyberte stredisko FMFI.KAI, štúdijný program aj odbor nechajte prázdny a príznak úplnosti dajte na prázdny, aby ste videli aj úplné aj neúplné zadania.
 
#* Pozrite si témy vypísané v systéme AIS2. V záverečných prácach vyberte stredisko FMFI.KAI, štúdijný program aj odbor nechajte prázdny a príznak úplnosti dajte na prázdny, aby ste videli aj úplné aj neúplné zadania.

Revision as of 07:26, 24 September 2019

Témy diplomových prác

Na tejto stránke uvádzame diplomové témy KAI, ktoré chcú školitelia vypísať aj do AISu v prípade Vašeho záujmu. Časť z nich bola odprezentovaná na stretnutí.

  1. Rozmyslite si, čo vás zaujíma.
  2. Zistite si, ktorí školitelia ponúkajú témy prác v oblastiach vášho záujmu.
    • Pozrite si témy vypísané v systéme AIS2. V záverečných prácach vyberte stredisko FMFI.KAI, štúdijný program aj odbor nechajte prázdny a príznak úplnosti dajte na prázdny, aby ste videli aj úplné aj neúplné zadania.