(Vytvorená stránka „ Témy diplomových prác = # Rozmyslite si, čo vás zaujíma. # Zistite si, ktorí školitelia ponúkajú témy prác v oblastiach vášho záujmu. #* Pozrite si tém...“)
 
Line 1: Line 1:
Témy diplomových prác =
+
[[Category:Magisterský program Aplikovaná informatika]]
 +
= Témy diplomových prác
 +
 
 +
Tu uvádzame témy, ktoré chcú školitelia vypísať aj do AISu v prípade Vašeho záujmu. Časť z nich bola odprezentovaná na stretnutí.
  
 
# Rozmyslite si, čo vás zaujíma.
 
# Rozmyslite si, čo vás zaujíma.
 
# Zistite si, ktorí školitelia ponúkajú témy prác v oblastiach vášho záujmu.
 
# Zistite si, ktorí školitelia ponúkajú témy prác v oblastiach vášho záujmu.
 
#* Pozrite si témy vypísané v systéme AIS2. V záverečných prácach vyberte stredisko FMFI.KAI, štúdijný program aj odbor nechajte prázdny a príznak úplnosti dajte na prázdny, aby ste videli aj úplné aj neúplné zadania.
 
#* Pozrite si témy vypísané v systéme AIS2. V záverečných prácach vyberte stredisko FMFI.KAI, štúdijný program aj odbor nechajte prázdny a príznak úplnosti dajte na prázdny, aby ste videli aj úplné aj neúplné zadania.

Revision as of 07:24, 24 September 2019

= Témy diplomových prác

Tu uvádzame témy, ktoré chcú školitelia vypísať aj do AISu v prípade Vašeho záujmu. Časť z nich bola odprezentovaná na stretnutí.

  1. Rozmyslite si, čo vás zaujíma.
  2. Zistite si, ktorí školitelia ponúkajú témy prác v oblastiach vášho záujmu.
    • Pozrite si témy vypísané v systéme AIS2. V záverečných prácach vyberte stredisko FMFI.KAI, štúdijný program aj odbor nechajte prázdny a príznak úplnosti dajte na prázdny, aby ste videli aj úplné aj neúplné zadania.