Line 6: Line 6:
 
   | position = external collaborator
 
   | position = external collaborator
 
   | phone    =  
 
   | phone    =  
   | room    = <!-- vyplňte miestnosť na FMFI alebo názov externej inštitúcie -->
+
   | room    = <!-- M143 -->
 
   | email    =  <!-- upravte na adresu, na ktorej vás môžu kontaktovať študenti -->
 
   | email    =  <!-- upravte na adresu, na ktorej vás môžu kontaktovať študenti -->
 
   | web      = <!-- osobná profesionálna webová stránka -->
 
   | web      = <!-- osobná profesionálna webová stránka -->

Revision as of 09:06, 3 October 2017

Martina Koronci Babinská

Martina Koronci Babinská
Name: Mgr. Martina Koronci Babinská, PhD.
external collaborator
Address: Mgr. Martina Koronci Babinská, PhD.
Department of Applied Informatics
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Slovakia

Teaching

Research

Publications

See EviPub.


Responsible for pages: