Martina Bodišová

Martina Bodišová
Meno: Mgr. Martina Bodišová
doktorandka
Telefón: pracovný telefón, typicky +421 2 602 95 nnn, kde nnn je klapka vašej miestnosti
Email: martina.bodisova@fmph.uniba.sk
Miestnosť: I-5
Konzultačné hodiny: po dohode mailom
Adresa: Mgr. Martina Bodišová
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: http://example.com/your-home-page-address (ak nemáte, vynechajte celý riadok)

Výučba

Zimný semester

Letný semester

Výskum

  • téma 1
  • téma 2

Publikácie

Viď Google Scholar/ResearchGate/podstranka na vasej homepage/Evidencia publikačnej činnosti

(Presmerované z Martina Bodisova)