Martin Takáč

Martin Takáč – fotografia
Meno: RNDr. Martin Takáč, PhD.
učiteľ
Oddelenie: Oddelenie umelej inteligencie
Telefón: (+421 2 602 95) 869
Email: takac@ii.fmph.uniba.sk
Miestnosť: i34
Adresa: RNDr. Martin Takáč, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: homepage

Výučba

Výskum

  • cognitive semantics
  • computational models of language origins and language acquisition
  • cognitive modeling
  • qualitative reasoning

Publikácie

  • chýbajú
Revision as of 12:35, 25 August 2008 by Blaho (Talk | contribs)