Martin Takáč

Martin Takáč
Meno: RNDr. Martin Takáč, PhD.
učiteľ
Oddelenie: Oddelenie umelej inteligencie
Telefón: (+421 2 602 95) 869
Email: takac@ii.fmph.uniba.sk
Miestnosť: i34
Adresa: RNDr. Martin Takáč, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: homepage


Výučba

  • chýba

Výskum

  • cognitive semantics
  • computational models of language origins and language acquisition
  • cognitive modeling
  • qualitative reasoning

Publikácie

  • chýbajú


Revision as of 15:18, 21 August 2008 by Blaho (Talk | contribs)