Martin Takáč

Martin Takáč
Meno: RNDr. Martin Takáč, PhD.
učiteľ
Oddelenie: Centrum kognitívnych vied
Telefón: (+421 2 602 95) 370
Email: takac@ii.fmph.uniba.sk
Miestnosť: i37
Adresa: RNDr. Martin Takáč, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: homepage

Výučba

Aktuálne témy diplomových prác

Výskum

  • kognitívna sémantika a reprezentácia znalostí
  • výpočtové modely vzniku a osvojovania si jazyka
  • kognitívne modelovanie
  • kvalitatívne usudzovanie

Publikácie

  • Aktuálny zoznam mojich publikácií nájdete na stránke publikácie.
Revision as of 22:22, 19 February 2015 by Takac (Talk | contribs) (Aktualizacia liniek)