m (aktualizacia tel.c. a miestnosti)
Line 5: Line 5:
 
   | section  = Oddelenie umelej inteligencie,<br/>Centrum kognitívnych vied
 
   | section  = Oddelenie umelej inteligencie,<br/>Centrum kognitívnych vied
 
   | position = učiteľ
 
   | position = učiteľ
   | phone    = (+421 2 602 95) 869
+
   | phone    = (+421 2 602 95) 370
   | room    = i34
+
   | room    = i37
 
   | email    = takac[[Image:zavinac.gif|@]]ii.fmph.uniba.sk
 
   | email    = takac[[Image:zavinac.gif|@]]ii.fmph.uniba.sk
 
   | web      = [http://ii.fmph.uniba.sk/~takac/ homepage]
 
   | web      = [http://ii.fmph.uniba.sk/~takac/ homepage]

Revision as of 21:38, 6 September 2011

Martin Takáč

Martin Takáč
Meno: RNDr. Martin Takáč, PhD.
učiteľ
Oddelenie: Oddelenie umelej inteligencie,
Centrum kognitívnych vied
Telefón: (+421 2 602 95) 370
Email: takac@ii.fmph.uniba.sk
Miestnosť: i37
Adresa: RNDr. Martin Takáč, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: homepage

Výučba

Výskum

  • kognitívna sémantika a reprezentácia znalostí
  • výpočtové modely vzniku a osvojovania si jazyka
  • kognitívne modelovanie
  • kvalitatívne usudzovanie

Publikácie

  • Aktuálny zoznam mojich publikácií nájdete na stránke publikácie.

[[Category:Oddelenie umelej inteligencie,
Centrum kognitívnych vied]]