Line 3: Line 3:
 
   | caption  = Martin Takáč
 
   | caption  = Martin Takáč
 
   | image    = Takac.jpg
 
   | image    = Takac.jpg
   | section  = Oddelenie umelej inteligencie
+
   | section  = Oddelenie umelej inteligencie,<br/>Centrum kognitívnych vied
 
   | position = učiteľ
 
   | position = učiteľ
 
   | phone    = (+421 2 602 95) 869
 
   | phone    = (+421 2 602 95) 869
Line 12: Line 12:
  
 
=== Výučba ===
 
=== Výučba ===
* [[Qualitative Modelling and Simulation|Kvalitatívne modelovanie a simulácia]]
 
* [[Computational and Cognitive Linguistics|Výpočtová a kognitívna lingvistika]]
 
* [[Cognitive Semantics and Cognitive Theory of Representation|Kognitívna sémantika a kognitívna teória reprezentácie]]
 
 
* [[Introduction to Cognitive Science|Úvod do kognitívnej vedy]]
 
* [[Introduction to Cognitive Science|Úvod do kognitívnej vedy]]
 +
* [[Cognitive Semantics and Cognitive Theory of Representation|Kognitívna sémantika a kognitívna teória reprezentácie]]
 +
* [[Communication training|Seminár z komunikácie]]
 +
* [[Qualitative Modeling and Simulation|Kvalitatívne modelovanie a simulácia]]
  
 
=== Výskum ===
 
=== Výskum ===
* cognitive semantics
+
* kognitívna sémantika a reprezentácia znalostí
* computational models of language origins and language acquisition
+
* výpočtové modely vzniku a osvojovania si jazyka
* cognitive modeling
+
* kognitívne modelovanie
* qualitative reasoning
+
* kvalitatívne usudzovanie
  
 
=== Publikácie ===
 
=== Publikácie ===
* ''chýbajú''
+
* Aktuálny zoznam mojich publikácií nájdete na stránke [http://ii.fmph.uniba.sk/~takac/research.html#publications publikácie].
 
}}
 
}}

Revision as of 14:35, 2 October 2008

Martin Takáč

Martin Takáč – fotografia
Meno: RNDr. Martin Takáč, PhD.
učiteľ
Oddelenie: Oddelenie umelej inteligencie,
Centrum kognitívnych vied
Telefón: (+421 2 602 95) 869
Email: takac@ii.fmph.uniba.sk
Miestnosť: i34
Adresa: RNDr. Martin Takáč, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: homepage

Výučba

Výskum

  • kognitívna sémantika a reprezentácia znalostí
  • výpočtové modely vzniku a osvojovania si jazyka
  • kognitívne modelovanie
  • kvalitatívne usudzovanie

Publikácie

  • Aktuálny zoznam mojich publikácií nájdete na stránke publikácie.

[[Category:Oddelenie umelej inteligencie,
Centrum kognitívnych vied]]