(Výučba)
Line 11: Line 11:
 
}}
 
}}
 
=== Výučba ===
 
=== Výučba ===
* ''chýba''
+
* [[Qualitative Modelling and Simulation|Kvalitatívne modelovanie a simulácia]]
 +
* [[Computational and Cognitive Linguistics|Výpočtová a kognitívna lingvistika]]
 +
* [[Cognitive Semantics and Cognitive Theory of Representation|Kognitívna sémantika a kognitívna teória reprezentácie]]
 +
* [[Introduction to Cognitive Science|Úvod do kognitívnej vedy]]
  
 
=== Výskum ===
 
=== Výskum ===

Revision as of 10:55, 22 August 2008

Martin Takáč

Martin Takáč
Meno: RNDr. Martin Takáč, PhD.
učiteľ
Oddelenie: Oddelenie umelej inteligencie
Telefón: (+421 2 602 95) 869
Email: takac@ii.fmph.uniba.sk
Miestnosť: i34
Adresa: RNDr. Martin Takáč, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: homepage


Výučba

Výskum

  • cognitive semantics
  • computational models of language origins and language acquisition
  • cognitive modeling
  • qualitative reasoning

Publikácie

  • chýbajú