(Zmena predmetu Pedagogicka Komunikacia)
(aktualizacia vyucovanych predmetov)
Line 12: Line 12:
  
 
=== Výučba ===
 
=== Výučba ===
 +
* [http://dai.fmph.uniba.sk/courses/ICS/ Úvod do kognitívnej vedy]
 
* [http://dai.fmph.uniba.sk/courses/CSCTR/ Kognitívna sémantika a kognitívna teória reprezentácie]
 
* [http://dai.fmph.uniba.sk/courses/CSCTR/ Kognitívna sémantika a kognitívna teória reprezentácie]
 
* [http://dai.fmph.uniba.sk/~takac/PedKom Pedagogická komunikácia]
 
* [http://dai.fmph.uniba.sk/~takac/PedKom Pedagogická komunikácia]
 +
* Veda, technológia a humanita: príležitosti a riziká
 
* [http://dai.fmph.uniba.sk/~takac/QMS Kvalitatívne modelovanie a simulácia]
 
* [http://dai.fmph.uniba.sk/~takac/QMS Kvalitatívne modelovanie a simulácia]
  
Aktuálne témy [http://dai.fmph.uniba.sk/~takac/thesesOpen.html diplomových prác]
+
Aktuálne ponúkané témy [http://dai.fmph.uniba.sk/~takac/thesesOpen.html záverečných prác]
 
=== Výskum ===
 
=== Výskum ===
 
* kognitívna sémantika a reprezentácia znalostí
 
* kognitívna sémantika a reprezentácia znalostí

Revision as of 06:50, 18 February 2020

Martin Takáč

Martin Takáč
Meno: doc. RNDr. Martin Takáč, PhD.
učiteľ
Oddelenie: Centrum pre kognitívnu vedu
Telefón: (+421 2 602 95) 370
Email: takac@ii.fmph.uniba.sk
Miestnosť: i37
Adresa: doc. RNDr. Martin Takáč, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: homepage

Výučba

Aktuálne ponúkané témy záverečných prác

Výskum

  • kognitívna sémantika a reprezentácia znalostí
  • výpočtové modely vzniku a osvojovania si jazyka
  • kognitívne modelovanie
  • kvalitatívne usudzovanie

Publikácie

  • Aktuálny zoznam mojich publikácií nájdete na stránke publikácie.