Line 14: Line 14:
 
* [[Introduction to Cognitive Science|Úvod do kognitívnej vedy]]
 
* [[Introduction to Cognitive Science|Úvod do kognitívnej vedy]]
 
* [[Cognitive Semantics and Cognitive Theory of Representation|Kognitívna sémantika a kognitívna teória reprezentácie]]
 
* [[Cognitive Semantics and Cognitive Theory of Representation|Kognitívna sémantika a kognitívna teória reprezentácie]]
* [[Communication training|Seminár z komunikácie]]
+
* [[Communication Training|Seminár z komunikácie]]
* [[Qualitative Modeling and Simulation|Kvalitatívne modelovanie a simulácia]]
+
* [[Qualitative Modelling and Simulation|Kvalitatívne modelovanie a simulácia]]
  
 
=== Výskum ===
 
=== Výskum ===

Revision as of 09:56, 6 October 2008

Martin Takáč

Martin Takáč
Meno: RNDr. Martin Takáč, PhD.
učiteľ
Oddelenie: Oddelenie umelej inteligencie,
Centrum kognitívnych vied
Telefón: (+421 2 602 95) 869
Email: takac@ii.fmph.uniba.sk
Miestnosť: i34
Adresa: RNDr. Martin Takáč, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: homepage

Výučba

Výskum

  • kognitívna sémantika a reprezentácia znalostí
  • výpočtové modely vzniku a osvojovania si jazyka
  • kognitívne modelovanie
  • kvalitatívne usudzovanie

Publikácie

  • Aktuálny zoznam mojich publikácií nájdete na stránke publikácie.

[[Category:Oddelenie umelej inteligencie,
Centrum kognitívnych vied]]