m (aktualizacia udajov)
Line 1: Line 1:
 
{{Osoba
 
{{Osoba
   | fullname = RNDr. Martin Takáč, PhD.
+
   | fullname = doc. RNDr. Martin Takáč, PhD.
 
   | caption  = Martin Takáč
 
   | caption  = Martin Takáč
 
   | image    = Takac.jpg
 
   | image    = Takac.jpg
Line 12: Line 12:
  
 
=== Výučba ===
 
=== Výučba ===
* [http://dai.fmph.uniba.sk/courses/ICS/ Úvod do kognitívnej vedy]
 
 
* [http://dai.fmph.uniba.sk/courses/CSCTR/ Kognitívna sémantika a kognitívna teória reprezentácie]
 
* [http://dai.fmph.uniba.sk/courses/CSCTR/ Kognitívna sémantika a kognitívna teória reprezentácie]
 
* [http://dai.fmph.uniba.sk/~takac/SZK Seminár z komunikácie]
 
* [http://dai.fmph.uniba.sk/~takac/SZK Seminár z komunikácie]

Revision as of 11:57, 4 September 2017

Martin Takáč

Martin Takáč
Meno: doc. RNDr. Martin Takáč, PhD.
učiteľ
Oddelenie: Centrum pre kognitívnu vedu
Telefón: (+421 2 602 95) 370
Email: takac@ii.fmph.uniba.sk
Miestnosť: i37
Adresa: doc. RNDr. Martin Takáč, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: homepage

Výučba

Aktuálne témy diplomových prác

Výskum

  • kognitívna sémantika a reprezentácia znalostí
  • výpočtové modely vzniku a osvojovania si jazyka
  • kognitívne modelovanie
  • kvalitatívne usudzovanie

Publikácie

  • Aktuálny zoznam mojich publikácií nájdete na stránke publikácie.