Line 14: Line 14:
 
* [[Discrete Geometric Structures|Diskrétne geometrické štruktúry]]
 
* [[Discrete Geometric Structures|Diskrétne geometrické štruktúry]]
 
* [[Real Time Graphics|Grafika v reálnom čase]]
 
* [[Real Time Graphics|Grafika v reálnom čase]]
 +
* Fraktálne modelovanie
 +
* OpenGL
  
 
=== Výskum ===
 
=== Výskum ===

Revision as of 10:02, 7 June 2012

Martin Samuelčík

Martin Samuelčík
Meno: RNDr. Martin Samuelčík, PhD.
učiteľ
Oddelenie: Oddelenie počítačovej grafiky a videnia
Telefón: (+421 2 602 95) 441
Email: Martin.Samuelcik@fmph.uniba.sk
Miestnosť: i4
Adresa: RNDr. Martin Samuelčík, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: homepage

Výučba

Výskum

Publikácie