Line 12: Line 12:
  
 
=== Výučba ===
 
=== Výučba ===
* ''chýba''
+
* [[Discrete Geometric Structures|Diskrétne geometrické štruktúry]]
 +
* [[Real Time Graphics|Grafika v reálnom čase]]
 +
*
  
 
=== Výskum ===
 
=== Výskum ===
* ''chýba''
+
* [http://fractal.dam.fmph.uniba.sk/~samuelcik/ homepage]
  
 
=== Publikácie ===
 
=== Publikácie ===
* ''chýbajú''
+
* [http://fractal.dam.fmph.uniba.sk/~samuelcik/ homepage]
 
}}
 
}}

Revision as of 10:59, 7 June 2012

Martin Samuelčík

Martin Samuelčík
Meno: RNDr. Martin Samuelčík
učiteľ
Oddelenie: Oddelenie počítačovej grafiky a videnia
Telefón: (+421 2 602 95) 441
Email: Martin.Samuelcik@fmph.uniba.sk
Miestnosť: i4
Adresa: RNDr. Martin Samuelčík
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: homepage

Výučba

Výskum

Publikácie