Line 2: Line 2:
 
   | fullname = RNDr. Martin Samuelčík
 
   | fullname = RNDr. Martin Samuelčík
 
   | caption  = Martin Samuelčík
 
   | caption  = Martin Samuelčík
   | image    =  
+
   | image    = Photo.jpg
 
   | section  = Oddelenie počítačovej grafiky a videnia
 
   | section  = Oddelenie počítačovej grafiky a videnia
 
   | position = učiteľ
 
   | position = učiteľ

Revision as of 10:57, 7 June 2012

Martin Samuelčík

Martin Samuelčík
Meno: RNDr. Martin Samuelčík
učiteľ
Oddelenie: Oddelenie počítačovej grafiky a videnia
Telefón: (+421 2 602 95) 441
Email: Martin.Samuelcik@fmph.uniba.sk
Miestnosť: i4
Adresa: RNDr. Martin Samuelčík
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: homepage

Výučba

  • chýba

Výskum

  • chýba

Publikácie

  • chýbajú