Martin Marko

Martin Marko
Meno: Mgr. Martin Marko, PhD.
externý spolupracovník
Email: makrorager@gmail.com (preferovaný), martin.marko@savba.sk
Miestnosť: Laboratórium kognitívnej neurovedy, ÚNPF SAV
Adresa: Mgr. Martin Marko, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: ResearchGate, SAV

Výučba

Výskum

  • Kognitívna psychológia
  • Experimentálna psychológia
  • Psychometrika
  • Sémantická pamäť
  • Kreativita
  • Transkraniálna stimulácia mozgu

Publikácie

Viď zoznam na ResearchGate.

Revision as of 14:25, 13 September 2016 by Kluka (Talk | contribs) (e-mail obfuscation)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)