Martin Marko

Martin Marko
Meno: Mgr. Martin Marko, PhD.
externý spolupracovník
Email: makrorager@gmail.com (preferovaný), martin.marko@savba.sk
Miestnosť: ÚNPF SAV
Adresa: Mgr. Martin Marko, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: ResearchGate, SAV

Výučba

Výskum

  • Cognitive Science
  • Experimental Psychology
  • Psychometrics
  • Creativity
  • Transcranial Direct-Current Stimulation
  • Semantic Memory

Publikácie

Viď zoznam na ResearchGate.

Revision as of 09:24, 13 September 2016 by Marko (Talk | contribs)