Martin Marko

Martin Marko
Meno: Mgr. Martin Marko, PhD.
externý spolupracovník
Miestnosť: ÚPNF SAV
Adresa: Mgr. Martin Marko, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: ResearchGate, SAV

Výučba

Výskum

  • Cognitive Science
  • Experimental Psychology
  • Psychometrics
  • Creativity
  • Network Theory
  • Transcranial Direct-Current Stimulation
  • Semantic Memory

Publikácie

Viď zoznam na ResearchGate.

Revision as of 16:47, 8 September 2016 by Kluka (Talk | contribs) (Vytvorenie so základnými údajmi)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)