Line 7: Line 7:
 
   | phone    =  
 
   | phone    =  
 
   | room    = [http://unpf.sav.sk/ ÚNPF SAV]
 
   | room    = [http://unpf.sav.sk/ ÚNPF SAV]
   | email    = user@doma.in
+
   | email    = makrorager@gmail.com (preferovaný), martin.marko@savba.sk
 
   | web      = [https://www.researchgate.net/profile/Martin_Marko2 ResearchGate], [https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=10379 SAV]
 
   | web      = [https://www.researchgate.net/profile/Martin_Marko2 ResearchGate], [https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=10379 SAV]
 
   | info    =
 
   | info    =
Line 19: Line 19:
 
* Psychometrics
 
* Psychometrics
 
* Creativity
 
* Creativity
* Network Theory
 
 
* Transcranial Direct-Current Stimulation
 
* Transcranial Direct-Current Stimulation
 
* Semantic Memory
 
* Semantic Memory

Revision as of 09:24, 13 September 2016

Martin Marko

Martin Marko
Meno: Mgr. Martin Marko, PhD.
externý spolupracovník
Email: makrorager@gmail.com (preferovaný), martin.marko@savba.sk
Miestnosť: ÚNPF SAV
Adresa: Mgr. Martin Marko, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: ResearchGate, SAV

Výučba

Výskum

  • Cognitive Science
  • Experimental Psychology
  • Psychometrics
  • Creativity
  • Transcranial Direct-Current Stimulation
  • Semantic Memory

Publikácie

Viď zoznam na ResearchGate.