Line 6: Line 6:
 
   | position = externý spolupracovník
 
   | position = externý spolupracovník
 
   | phone    =  
 
   | phone    =  
   | room    = [http://unpf.sav.sk/ ÚNPF SAV]
+
   | room    = Laboratórium kognitívnej neurovedy, [http://unpf.sav.sk/ ÚNPF SAV]
 
   | email    = makrorager@gmail.com (preferovaný), martin.marko@savba.sk
 
   | email    = makrorager@gmail.com (preferovaný), martin.marko@savba.sk
 
   | web      = [https://www.researchgate.net/profile/Martin_Marko2 ResearchGate], [https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=10379 SAV]
 
   | web      = [https://www.researchgate.net/profile/Martin_Marko2 ResearchGate], [https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=10379 SAV]
Line 15: Line 15:
  
 
=== Výskum ===
 
=== Výskum ===
* Cognitive Science
+
* Kognitívna psychológia
* Experimental Psychology
+
* Experimentálna psychológia
* Psychometrics
+
* Psychometrika
* Creativity
+
* Sémantická pamäť
* Transcranial Direct-Current Stimulation
+
* Kreativita
* Semantic Memory
+
* Transkraniálna stimulácia mozgu
 +
 
  
 
=== Publikácie ===
 
=== Publikácie ===
 
Viď [https://www.researchgate.net/profile/Martin_Marko2/publications zoznam na ResearchGate].
 
Viď [https://www.researchgate.net/profile/Martin_Marko2/publications zoznam na ResearchGate].
 
}}
 
}}

Revision as of 09:32, 13 September 2016

Martin Marko

Martin Marko
Meno: Mgr. Martin Marko, PhD.
externý spolupracovník
Email: makrorager@gmail.com (preferovaný), martin.marko@savba.sk
Miestnosť: Laboratórium kognitívnej neurovedy, ÚNPF SAV
Adresa: Mgr. Martin Marko, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: ResearchGate, SAV

Výučba

Výskum

  • Kognitívna psychológia
  • Experimentálna psychológia
  • Psychometrika
  • Sémantická pamäť
  • Kreativita
  • Transkraniálna stimulácia mozgu


Publikácie

Viď zoznam na ResearchGate.