Line 6: Line 6:
 
   | phone    =  
 
   | phone    =  
 
   | room    = M25
 
   | room    = M25
   | email    = Martin.Macko[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk
+
   | email    = Martin.Macko2[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk
 
   | web      =  
 
   | web      =  
 
   | info    =
 
   | info    =

Latest revision as of 17:11, 30 January 2012

Martin Macko

Martin Macko
Meno: Mgr. Martin Macko
doktorand
Email: Martin.Macko2@fmph.uniba.sk
Miestnosť: M25
Adresa: Mgr. Martin Macko
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava

Výučba

Stvrtok 9 50 2h c M-I 1-AIN-130 Programovanie (1) 1iai4


Výskum

  • chýba

Publikácie

  • chýbajú