(+Mat4-LPI)
Line 17: Line 17:
 
* [[Modern Approaches to Web Design|Moderný prístup k webdizajnu]] (a.k.a. Moderné webové technológie)
 
* [[Modern Approaches to Web Design|Moderný prístup k webdizajnu]] (a.k.a. Moderné webové technológie)
 
* [http://wiki.matfyz.sk/Webov%C3%A9_technol%C3%B3gie_vo_vyu%C4%8Dovan%C3%AD Webové technológie vo vyučovaní]
 
* [http://wiki.matfyz.sk/Webov%C3%A9_technol%C3%B3gie_vo_vyu%C4%8Dovan%C3%AD Webové technológie vo vyučovaní]
 +
* [[Course:Mathematics 4|Matematika (4) – Logika pre informatikov]]
  
 
=== Výskum ===
 
=== Výskum ===

Revision as of 23:27, 24 February 2016

Martin Homola

Martin Homola
Meno: RNDr. Martin Homola
asistent
Oddelenie: Oddelenie umelej inteligencie
Telefón: (+421 2 602 95) 444
Email: homola@fmph.uniba.sk
Miestnosť: i7
Adresa: RNDr. Martin Homola
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: Martin Homola

Výučba

Výskum

  • knowledge representation
  • ontologies
  • semantic web

Publikácie