(Courses: removed Hypermedia Systems)
(Corses: added EduWeb, reordered)
Line 12: Line 12:
  
 
=== Výučba ===
 
=== Výučba ===
* [[Modern Approaches to Web Design|Moderný prístup k webdizajnu]]
 
 
* [[Computational_Logic|Výpočtová logika]]
 
* [[Computational_Logic|Výpočtová logika]]
 
* [[Knowledge Representation and Reasoning|Reprezentácia znalostí a inferencia]]
 
* [[Knowledge Representation and Reasoning|Reprezentácia znalostí a inferencia]]
 
* [[Description_Logics_Ontologies_and_Semantics_Web|Deskripčné logiky, ontológie a sémantický web]]
 
* [[Description_Logics_Ontologies_and_Semantics_Web|Deskripčné logiky, ontológie a sémantický web]]
 +
* [[Modern Approaches to Web Design|Moderný prístup k webdizajnu]]
 +
* [http://wiki.matfyz.sk/Webov%C3%A9_technol%C3%B3gie_vo_vyu%C4%8Dovan%C3%AD Webové technológie vo vyučovaní]
  
 
=== Výskum ===
 
=== Výskum ===

Revision as of 14:45, 25 September 2012

Martin Homola

Martin Homola – fotografia
Meno: RNDr. Martin Homola
učiteľ
Oddelenie: Oddelenie umelej inteligencie
Telefón: (+421 2 602 95) 444
Email: homola@fmph.uniba.sk
Miestnosť: i7
Adresa: RNDr. Martin Homola
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: Martin Homola

Výučba

Výskum

  • knowledge representation
  • ontologies
  • semantic web

Publikácie