(Changed possition)
Line 13: Line 13:
 
=== Výučba ===
 
=== Výučba ===
 
* [[Computational_Logic|Výpočtová logika]]
 
* [[Computational_Logic|Výpočtová logika]]
* [[Knowledge Representation and Reasoning|Reprezentácia znalostí a inferencia]]
+
* [[Knowledge Representation and Reasoning|Reprezentácia znalostí a inferencia]] (a.k.a. Reprezentácka, poznatky a usudzovanie)
 
* [[Description_Logics_Ontologies_and_Semantics_Web|Deskripčné logiky, ontológie a sémantický web]]
 
* [[Description_Logics_Ontologies_and_Semantics_Web|Deskripčné logiky, ontológie a sémantický web]]
* [[Modern Approaches to Web Design|Moderný prístup k webdizajnu]]
+
* [[Modern Approaches to Web Design|Moderný prístup k webdizajnu]] (a.k.a. Moderné webové technológie)
 
* [http://wiki.matfyz.sk/Webov%C3%A9_technol%C3%B3gie_vo_vyu%C4%8Dovan%C3%AD Webové technológie vo vyučovaní]
 
* [http://wiki.matfyz.sk/Webov%C3%A9_technol%C3%B3gie_vo_vyu%C4%8Dovan%C3%AD Webové technológie vo vyučovaní]
  

Revision as of 13:54, 25 September 2012

Martin Homola

Martin Homola
Meno: RNDr. Martin Homola
asistent
Oddelenie: Oddelenie umelej inteligencie
Telefón: (+421 2 602 95) 444
Email: homola@fmph.uniba.sk
Miestnosť: i7
Adresa: RNDr. Martin Homola
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: Martin Homola

Výučba

Výskum

  • knowledge representation
  • ontologies
  • semantic web

Publikácie