(Courses: added KRR)
(Courses: removed Hypermedia Systems)
Line 13: Line 13:
 
=== Výučba ===
 
=== Výučba ===
 
* [[Modern Approaches to Web Design|Moderný prístup k webdizajnu]]
 
* [[Modern Approaches to Web Design|Moderný prístup k webdizajnu]]
* [http://ii.fmph.uniba.sk/~homola/teaching#hypermedia Hypermediálne systémy (Seminár)]
 
 
* [[Computational_Logic|Výpočtová logika]]
 
* [[Computational_Logic|Výpočtová logika]]
 
* [[Knowledge Representation and Reasoning|Reprezentácia znalostí a inferencia]]
 
* [[Knowledge Representation and Reasoning|Reprezentácia znalostí a inferencia]]

Revision as of 13:40, 25 September 2012

Martin Homola

Martin Homola
Meno: RNDr. Martin Homola
učiteľ
Oddelenie: Oddelenie umelej inteligencie
Telefón: (+421 2 602 95) 444
Email: homola@fmph.uniba.sk
Miestnosť: i7
Adresa: RNDr. Martin Homola
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: Martin Homola

Výučba

Výskum

  • knowledge representation
  • ontologies
  • semantic web

Publikácie