Martin Čajági

Martin Čajági
Meno: Mgr. Martin Čajági
doktorand
Email: cajagi@fmph.uniba.sk
Miestnosť: I6
Adresa: Mgr. Martin Čajági
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava

Výučba

  • Zimný semester: cvičenia z predmetu základy umelej inteligencie 1
  • Letný semester: cvičenia z predmetu základy umelej inteligencie 2

Výskum

  • Globálne vlastnosti sietí vzhľadom na generujúce pravidlá
  • Porovnávanie štruktúry sietí s podobnými štatistickými vlastnosťami
  • Hľadanie minimálnej dominantnej množiny v sieťach s reálnou štruktúrou

Publikácie

  • Vplyv lokálnych pravidiel na globálne vlastnosti siete / Martin Čajági
  • Vplyv lokálnych pravidiel tvorby siete na jej globálnu štruktúru / Martin Čajági, Mária Markošová
(Presmerované z Martin Cajagi)