Martin Baláž

Martin Baláž
Meno: RNDr. Martin Baláž
učiteľ
Oddelenie: Oddelenie umelej inteligencie
Telefón: (+421 2 602 95) 444
Email: balaz@ii.fmph.uniba.sk
Miestnosť: i7
Adresa: RNDr. Martin Baláž
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: homepage

Výučba

Výskum

  • knowledge systems
  • logic programming
  • ontologies

Publikácie

(Presmerované z Martin Balaz)