Marián Vittek

Marián Vittek
Meno: RNDr. Marián Vittek, PhD.
učiteľ
Oddelenie: Oddelenie deklaratívneho programovania
Telefón: (+421 2 602 95) 727
Email: vittek@fmph.uniba.sk
Miestnosť: i16
Adresa: RNDr. Marián Vittek, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: homepage

Výučba

Výskum

Publikácie

(Presmerované z Marian Vittek)