Mária Slavíčková

Mária Slavíčková
Name: PaedDr. Mária Slavíčková, PhD.
external collaborator
Phone: +421 2 602 95 490
Email: maria.slavickova@fmph.uniba.sk
Office: M 147
Office hours: office hours
Address: PaedDr. Mária Slavíčková, PhD.
Department of Applied Informatics
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Slovakia
Web: https://sluzby.fmph.uniba.sk/ludia/slavickova1

Teaching

See also https://sluzby.fmph.uniba.sk/ludia/slavickova1

Publications

See https://sluzby.fmph.uniba.sk/ludia/slavickova1


Responsible for pages:

Revision as of 15:04, 14 September 2020 by SpravcaWiki (Talk | contribs)