Mária Slavíčková

Mária Slavíčková
Meno: PaedDr. Mária Slavíčková, PhD.
externá spolupracovníčka
Telefón: +421 2 602 95 490
Email: maria.slavickova@fmph.uniba.sk
Miestnosť: M 147
Adresa: PaedDr. Mária Slavíčková, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: https://sluzby.fmph.uniba.sk/ludia/slavickova1

Výučba

Viď tiež https://sluzby.fmph.uniba.sk/ludia/slavickova1

Publikácie

Viď https://sluzby.fmph.uniba.sk/ludia/slavickova1

(Presmerované z Maria Slavickova)