Line 2: Line 2:
 
   | fullname = Marek Šuppa
 
   | fullname = Marek Šuppa
 
   | caption  = Marek Šuppa
 
   | caption  = Marek Šuppa
   | section  =  
+
   | section  = Oddelenie umelej inteligencie
   | position = externý spolupracovník
+
   | position = lektor
 
   | image    =
 
   | image    =
 
   | phone    =  
 
   | phone    =  

Latest revision as of 09:42, 16 October 2020

Marek Šuppa

Marek Šuppa
Meno: Marek Šuppa
lektor
Oddelenie: Oddelenie umelej inteligencie
Email: marek.suppa@fmph.uniba.sk
Adresa: Marek Šuppa
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: https://mareksuppa.com/

Výučba

Výskum

  • Hlboké učenie
  • Aplikácie hlbokého učenia