(Klapka)
Line 5: Line 5:
 
   | position = doktorand
 
   | position = doktorand
 
   | image    =
 
   | image    =
   | phone    = +421 2 602 95 phone-extension-number
+
   | phone    = +421 2 602 95 196
 
   | room    = M 25
 
   | room    = M 25
 
   | email    = marek.suppa[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk
 
   | email    = marek.suppa[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk

Revision as of 18:50, 4 March 2019

Marek Šuppa

Marek Šuppa
Meno: Marek Šuppa
doktorand
Telefón: +421 2 602 95 196
Email: marek.suppa@fmph.uniba.sk
Miestnosť: M 25
Adresa: Marek Šuppa
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: https://mareksuppa.com/

Výučba

Výskum

  • Hlboké učenie
  • Aplikácie hlbokého učenia