Line 28: Line 28:
 
* počítačom podporovaná výučba na základnej škole (1.-4.ročník), e-learning, ...
 
* počítačom podporovaná výučba na základnej škole (1.-4.ročník), e-learning, ...
  
* vlastný predmet v ŠkVP - '''Multimediálne čítanie'''
+
* '''Multimediálne čítanie''' - vlastný predmet v školskom vzdelávacom programe
 
** výučba hlasného čítania a čítania s porozumením podporovaná počítačom (slovenský jazyk)
 
** výučba hlasného čítania a čítania s porozumením podporovaná počítačom (slovenský jazyk)
 
** realizovaný v šk.roku 2012/13 až 2017/18 na štátnej základnej škole
 
** realizovaný v šk.roku 2012/13 až 2017/18 na štátnej základnej škole

Revision as of 09:47, 13 September 2018

Marek Nagy

Marek Nagy
Meno: RNDr. Marek Nagy, PhD.
učiteľ
Oddelenie: Oddelenie umelej inteligencie
Telefón: (+421 2 602 95) 625
Email: mnagy@ii.fmph.uniba.sk
Miestnosť: i42
Adresa: RNDr. Marek Nagy, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava

Výučba

Kurzy na e-learningovom portáli


Výskum

  • počítačové rozpoznávanie reči a písma, spracovanie signálov, ...
  • počítačom podporovaná výučba na základnej škole (1.-4.ročník), e-learning, ...
  • Multimediálne čítanie - vlastný predmet v školskom vzdelávacom programe
    • výučba hlasného čítania a čítania s porozumením podporovaná počítačom (slovenský jazyk)
    • realizovaný v šk.roku 2012/13 až 2017/18 na štátnej základnej škole


Publikácie