Line 17: Line 17:
 
* [[Linux for users|Linux pre používateľov]]
 
* [[Linux for users|Linux pre používateľov]]
 
* [[Linux]]
 
* [[Linux]]
 +
 +
* [[Web applications 2|Webové aplikácie 2]]
  
 
* [[Speech Recognition|Rozpoznávanie reči]]
 
* [[Speech Recognition|Rozpoznávanie reči]]

Revision as of 16:22, 27 March 2017

Marek Nagy

Marek Nagy
Meno: RNDr. Marek Nagy, PhD.
učiteľ
Oddelenie: Oddelenie umelej inteligencie
Telefón: (+421 2 602 95) 625
Email: mnagy@ii.fmph.uniba.sk
Miestnosť: i42
Adresa: RNDr. Marek Nagy, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava

Výučba

Kurzy na e-learningovom portáli


Výskum

  • počítačové rozpoznávanie reči a písma, spracovanie signálov, ...
  • počítačom podporovaná výučba na základnej škole (1.-4.ročník), e-learning, ...
  • vlastný predmet v ŠkVP Multimediálne čítanie
    • výučba hlasného čítania a čítania s porozumením podporovaná počítačom (slovenský jazyk)


Publikácie