m
Line 2: Line 2:
 
   | fullname = RNDr. Marek Nagy, PhD.
 
   | fullname = RNDr. Marek Nagy, PhD.
 
   | caption  = Marek Nagy
 
   | caption  = Marek Nagy
   | image    = Nagy.jpg
+
   | image    =  
 
   | section  = Oddelenie umelej inteligencie
 
   | section  = Oddelenie umelej inteligencie
 
   | position = učiteľ
 
   | position = učiteľ
Line 8: Line 8:
 
   | room    = i42
 
   | room    = i42
 
   | email    = mnagy[[Image:zavinac.gif|@]]ii.fmph.uniba.sk
 
   | email    = mnagy[[Image:zavinac.gif|@]]ii.fmph.uniba.sk
   | web      = [http://ii.fmph.uniba.sk/~mnagy/ homepage]
+
   | web      =  
 
   | info    =
 
   | info    =
  

Revision as of 16:18, 27 March 2017

Marek Nagy

Marek Nagy
Meno: RNDr. Marek Nagy, PhD.
učiteľ
Oddelenie: Oddelenie umelej inteligencie
Telefón: (+421 2 602 95) 625
Email: mnagy@ii.fmph.uniba.sk
Miestnosť: i42
Adresa: RNDr. Marek Nagy, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava

Výučba

Kurzy na e-learningovom portáli


Výskum

  • počítačové rozpoznávanie reči a písma, spracovanie signálov, ...
  • počítačom podporovaná výučba na základnej škole (1.-4.ročník), e-learning, ...
  • vlastný predmet v ŠkVP Multimediálne čítanie
    • výučba hlasného čítania a čítania s porozumením podporovaná počítačom (slovenský jazyk)


Publikácie