m
m
Line 26: Line 26:
 
* počítačom podporovaná výučba na základnej škole (1.-4.ročník), e-learning, ...
 
* počítačom podporovaná výučba na základnej škole (1.-4.ročník), e-learning, ...
  
* vlastný školský predmet [http://zscerba.edu.sk/?q=content/multimedi%C3%A1lne-%C4%8D%C3%ADtanie Multimediálne čítanie]
+
* vlastný predmet v ŠkVP [http://zscerba.edu.sk/?q=content/multimedi%C3%A1lne-%C4%8D%C3%ADtanie Multimediálne čítanie]
 
** výučba hlasného čítania a čítania s porozumením podporovaná počítačom (slovenský jazyk)
 
** výučba hlasného čítania a čítania s porozumením podporovaná počítačom (slovenský jazyk)
  

Revision as of 14:58, 23 February 2015

Marek Nagy

Marek Nagy
Meno: RNDr. Marek Nagy, PhD.
učiteľ
Oddelenie: Oddelenie umelej inteligencie
Telefón: (+421 2 602 95) 625
Email: mnagy@ii.fmph.uniba.sk
Miestnosť: i42
Adresa: RNDr. Marek Nagy, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: homepage

Výučba

Výskum

  • počítačové rozpoznávanie reči a písma, spracovanie signálov, ...
  • počítačom podporovaná výučba na základnej škole (1.-4.ročník), e-learning, ...
  • vlastný predmet v ŠkVP Multimediálne čítanie
    • výučba hlasného čítania a čítania s porozumením podporovaná počítačom (slovenský jazyk)


Publikácie