m
m
Line 13: Line 13:
 
=== Výučba ===
 
=== Výučba ===
 
* [[Linux Principles and Means|Linux - princípy a prostriedky]]
 
* [[Linux Principles and Means|Linux - princípy a prostriedky]]
 +
* [[Linux for users|Linux pre používateľov]]
 
* [[Linux]]
 
* [[Linux]]
 +
 +
* [[Speech Recognition|Rozpoznávanie reči]]
 +
* [[Digital signal processing|Spracovanie digitálneho signálu]]
 +
 
* [[Creating Web Documents|Tvorba webových dokumentov]]
 
* [[Creating Web Documents|Tvorba webových dokumentov]]
 
* [[Introduction to Web Applications|Úvod do webových aplikácií]]
 
* [[Introduction to Web Applications|Úvod do webových aplikácií]]
* [[Speech Recognition|Rozpoznávanie reči]]
 
  
 
=== Výskum ===
 
=== Výskum ===
* rozpoznávanie reči a písma, spracovanie signálov, využitie prvkov počítačovej umelej inteligencie v procese výuky 1.-4.r ZŠ.
+
* rozpoznávanie reči a písma, spracovanie signálov, využitie prvkov počítačovej umelej inteligencie v procese výučby 1.-4.r ZŠ.
* [http://www.mmcitanka.sk Multimediálna čítanka]
+
* [https://www.mmcitanka.sk Multimediálna čítanka]
  
 
=== Publikácie ===
 
=== Publikácie ===

Revision as of 14:19, 23 February 2015

Marek Nagy

Marek Nagy – fotografia
Meno: RNDr. Marek Nagy, PhD.
učiteľ
Oddelenie: Oddelenie umelej inteligencie
Telefón: (+421 2 602 95) 625
Email: mnagy@ii.fmph.uniba.sk
Miestnosť: i42
Adresa: RNDr. Marek Nagy, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: homepage

Výučba

Výskum

  • rozpoznávanie reči a písma, spracovanie signálov, využitie prvkov počítačovej umelej inteligencie v procese výučby 1.-4.r ZŠ.
  • Multimediálna čítanka

Publikácie